57 mio. kr. ekstra til enge og moser

Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen afsætter mere end 57 mio. kroner ekstra til genopretning af blandt andet enge og moser. Det vil komme en række sårbare dyr og planter til gavn i 4.600 hektar natur.

Arbejdet med at forbedre levevilkårene for en række sårbare dyr og planter i Danmarks våde områder får nu en millionindsprøjtning. 

Det skriver Miljø- og Fødevareministeriet i en pressemeddelelse.

Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen afsætter mere end 57 mio. kroner yderligere til en ordning, hvor landmænd og lodsejere kan få tilskud til at ændre vandstanden i særligt udpegede naturområder, så vandstanden føres tilbage til et niveau, der er naturligt i området. 

Dermed genopstår eksempelvis enge og rigkær, og der skabes bedre levesteder og vilkår for sårbare dyr og planter som for eksempel frøer, der foretrækker våde områder. 

"Vi kan med ordningen skabe flere naturlige levesteder for padder og andre trængte dyr og planter og dermed løfte biodiversiteten i områderne. Over de næste par år vil der i alt være genskabt 4.600 hektar våde områder til gavn for naturen", siger Jakob Ellemann-Jensen.

Beskyttelse af sårbar natur

Den såkaldte hydrologiordning har været meget populær, og der var i 2017 ansøgt for mange flere projekter, end der var afsat midler til. 

Ved at tilføre de mere end 57 mio. kroner ekstra til ordningen, kan alle kvalificerede projekter, der bidrager til at forbedre naturen og sikre levesteder for sårbare dyr og planter, nu få tilsagn til at blive gennemført.

"Interessen for ordningen har været overvældende, og jeg er meget glad for, at vi kan imødekomme alle kvalificerede projekter. Det er et væsentligt bidrag til Danmarks internationale forpligtelser med at beskytte sårbar natur og dyr, og det er dejligt, at så mange landmænd og lodsejere vil være med til at løfte den opgave og løfte naturen", siger Jakob Ellemann-Jensen.

Danmark er gennem EU’s Fuglebeskyttelses- og Habitatdirektiver forpligtet til at gennemføre en aktiv forvaltning i udpegede Natura 2000-områder, herunder våde naturområder, hvilket hydrologiordningen bidrager til.

 

Faktaboks

  • I 2017 modtog Landbrugsstyrelsen i alt 27 ansøgninger om tilskud til at etablere naturlige vandstandsforhold på i alt 1.162 hektar.
  • Der blev ansøgt for 77,8 mio. kroner, hvilket er en overansøgning på 57,8 mio. kroner i forhold til de afsatte 20 mio. kroner på finansloven for 2017 fra Fødevare- og Landbrugspakken.
  • Med ekstrabevillingen kan alle kvalificerede ansøgninger fra 2017-runden imødekommes.
  • Overansøgningen finansieres delvist (30,5 mio. kroner) med opsparede midler på ordningen og delvist (27,3 mio. kroner) af annullerede midler fra andre nu lukkede landdistriktsordninger.
  • Tilskudsordningen for etablering af naturlige vandstandsforhold er en del af det danske Landdistriktsprogram og er medfinansieret af EU.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle