Afgrødemarked: Amerikanske majsarealer overrasker med stort fald

Stor nedgang i amerikanske afgrødearealer trods gunstigt forårsvejr skaber undren.

USDA’s kvartalsrapport viste i går prisnegative takter for kvartalslagrene, men prispositive takter for 2020 arealestimaterne, og i det kapløb var det sidstnævnte der vægtede klart tungest.

Det skriver Jyske Markets.

Som ventet var det i går majsarealerne der trak ned i ligningen, men faldet overraskede markedet stort. Majsarealerne blev nedjusteret 5 mio. acres i forhold til intentionerne tilbage fra marts kvartalsrapporten, mens markedsforventningerne, som nævnt i gårsdagens kommentar, blot var i underkanten af 2 mio. acres.

Ved gennemsnitlige udbytter på 178 bushels/acre, skærer de lavere arealer i omegnen 850 mio. bushels af
produktionsestimaterne, og det betyder en potentiel nedgang i de amerikanske slutlagre for 20/21 sæsonen på 500 mio. bushels.

På trods af lave majspriser, og relativt bedre økonomi i at dyrke sojabønner, vækker den store nedrevidering af majsarealerne imidlertid undren.

Færre tilsåede arealer

Blandt de otte primære afgrøder er de samlede tilsåede arealer opgjort 6,72 mio. acres lavere end estimeret i seneste kvartalsrapport. Noget som giver anledning til undren i markedet, taget det gunstige vejr henover dette forår i betragtning.

Vejret i indeværende år står i skarp kontrast til sidste år. Da kæmpede de amerikanske landmænd med store mængder nedbør, der skabte udfordringer med tilsåningen af sojabønner og majs. Men trods sidste års vejrudfordringer førte det kun til en nedrevidering af arealerne i juni rapporten på 6 mio. acres.

Majspriserne blev løftet

Majspriserne i Chicago blev løftet i underkanten af 4 procent, og var en medvirkende faktor til at trække hveden højere. I den seneste opgørelse fra de amerikanske børsmyndigheder, CFTC, er antallet af fondenes solgte positioner i majsen opgjort til 277.000 kontrakter.

En betydeligt del af gårsdagens stigninger, vurderes derfor at være en forlængelse af mandagens short-covering, en tendens som godt kan fortsætte lidt endnu.

Teknisk forbliver 3,50 $/bushel et vigtigt modstandsniveau i majsen, der kan føre til yderligere short-covering på den korte bane. Men på den mellemlange er vi mere neutrale i nuværende prisniveau, med baggrund i de aktuelle produktionsudsigter.

Stigning hos sojabønner og fald i hvede

Sojabønne-arealerne blev opgjort til 83,8 mio. acres, en lille oprevidering i forhold til marts på 300.000 acres, mens markedsforventningerne lød på en oprevidering i omegnen 1 mio. acres. De amerikanske hvedearealer er sat til 44,2 mio. acres, et fald på 500.000 acres i forhold til de oprindelige intentioner.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle