Analysehus: Brug en anden regnemaskine, hvis du vil af med renteswap

Ved hjælp af bankernes egne interne parametre kan landmanden reducere den negative værdi af swap-kontrakt før omlægning til et nyt lån. I bedste fald kan man afvikle swap-kontrakt med million-besparelse. Men det er ikke sikkert, at banken vil acceptere regnestykket.

Det lyder næsten for godt til at være sandt, men en ny regnemetode har vakt opsigt ved at kunne beregne en markant mindre markedsværdi på renteswap. I et eksempel blev markedsværdi på 33,6 mio. kroner mere end halveret til 15,5 mio. kroner. Simpelt hen ved populært sagt at bruge en anden regnemaskine, skriver Agromarkets i en pressemeddelse.

Regnemetoden benytter sig af nogle værdier, der betegnes som xVA’er. Metoden anvender parametre fra den finansielle optionsteori, forklarer Kenneth Kjeldgaard fra Fondsmæglerselskabet Seges Finans & For-mue A/S.

"Det er parametre, som nogle af bankerne selv benytter", siger han og uddyber:

"Normalt bruger man en såkaldt neutral markedsværdiberegning til SWAP-kontrakter. xVA’er er en mere avanceret beregning".

Et nyt forhandlingsgrundlag

Kenneth Kjeldgaard er dykket ned i metoden, som følger finansiel teori. Alligevel mener han ikke, landmanden skal regne med at overbevise sin bank uden sværdslag.

"Jeg vil sige det på den måde: Hvis det var mig, der sad på den anden side af forhandlingsbordet, ville jeg ikke bare acceptere den nye beregning", understreger han.

Men alligevel tror han på, at xVA’er i nogle tilfælde kan være en hjælp til at slippe af med de ofte meget store SWAP-kontrakter, som stadig er temmelig udbredte i landbrugsbranchen.

"Det er jo nogle ting, som banken er nødt til at forholde sig til, hvilket kan give et nyt forhandlingsgrundlag. Og selvom banken ikke vil godtage hele regnestykket, kan det være med til at sætte en ny dagsorden for forretningen", siger Kenneth Kjeldgaard.

Nye penge styrker din position

Specialkonsulenten kan se flere scenarier, hvor xVA’er kan støtte landmandens forhandling.

Den bedste mulighed er, hvis man har nye penge med ind i forhandlingen. Hvis man har rejst kapital, fx ved lån i en anden bank eller en ekstern investor, kan man foreslå en billigere indfrielse af swappen.

En anden mulighed er at omlægge den negative markedsværdi til et nyt banklån. Herved kan landmanden være med til at fjerne risiko ud af bankens bøger. For at opnå en god indfrielsespris, vil det være en fordel, hvis du kan tilføje kapital, du kan bringe med i forhandlingen.

Endelig kan man bruge xVA’er som oplæg til at forhandle eventuel sikkerhed, man har stillet for SWAP-kontrakten. Hvis SWAP’en har en mindre markedsværdi, bør kravet falde til sikkerhedsstillelsen.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle