Arlas mælkepris er uændret i april

Mælkeprisen hos Arla bliver på samme niveau i april som i marts.

Med en stabilisering af det globale mælkeudbud inden sæsonstigningen, en fortsat stigning i detailsalget og stabile råvaremarkeder er der ingen ændringer i Arlas afregningspriser til de danske andelshaverne i april. 

Det skriver Arla.

Arlas acontopris for konventionel mælk af den bedste kvalitet baseret på Non-GM foder, indsendte klimatjekdata, bæredygtighedstillæg samt omkostningskompensation og logistiktillæg vil således være 332.6 øre pr. kg. efter første april.

Acontoprisen for økologisk mælk af den bedste kvalitet baseret på indsendte klimatjekdata, bæredygtighedstillæg samt omkostningskompensation og logistiktillæg vil  være 377.8 øre pr. kg. 

I Storbritannien hæver Arla acontoprisen på økologisk mælk 11.2 øre pr. kg (1.5 €c/kg). Prisstigningen for økologisk mælk i Storbritannien er drevet af øget efterspørgsel efter mælk. Øvrige markeder er stabile, skriver Arla. 

Den samlede mælkeproduktion i EU og Storbritannien i december faldt med -0,7 procent år-til-år. Også fedtindholdet faldt i december i forhold til året før. Det trak den energikorrigerede produktion ned på -1,1 procent år-til-år for måneden.

Mælkepriserne på gårdene fortsætter med at stige, mens foderomkostningerne falder. USA's samlede mælkeproduktion var meget svagere end forventet med et fald på -1,1 procent år-til-år. Den energikorrigerede produktion steg dog betydeligt, hvilket efterlod en energikorrigeret mælkeproduktion på +1,1 procent år-for-år.

Produktionen af mælketørstof i New Zealand faldt med -0,6 procent år-til-år i januar. Faldet kommer efter fire måneders vækst, men vejrforholdene blev forværret i december til midten af januar og påvirkede januar-produktionen negativt. Vejrforholdene blev dog forbedret i midten af januar, og vækstindekset for græsarealer lå et godt stykke over sidste år og 5-årsgennemsnittet i februar.

/mebo

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle