Asger Christensen overrasket over sig selv: Det gik fra et nej i går til et ja i dag

EU-Parlamentsmedlem Asger Christensen stemte ja til EU-forslaget om naturgenopretning. Det havde han ikke troet i går. "Det var helt vildt", som han siger efter afstemningen.

Han havde ikke selv troet, det skulle ende her. Men EU-Parlamentsmedlem Asger Christensen valgte onsdag at stemme ja til Naturgenopretningsforslaget, der med et snævert flertal blev vedtaget af Parlamentet i dag, onsdag.

- Det har krævet blod, sved og tårer, og ingen kunne i går se, hvor loven landede. Kommissionens tekst kunne vi ikke leve med, der skulle ske en hel del forbedringer. Men det viste sig, at mange af de ændringsforslag, som vi har støttet både i landbrugs- og fiskeriudvalget, de blev faktisk stemt igennem, godt nok med tætte afstemninger, siger Asger Christensen.

- Det var var helt vildt. Vi havde troet, vi skulle stemme nej til det endelige resultat, men meget gik vores vej, fortæller han.

De ændringer, der er kommet med er blandt andet en sænkelse af det samlede mål for genopretning fra 30 til 20 procent, at man garanterer muligheden for opførelse af vedvarende energikilder, at finansieringen ikke skal findes i CAP og at Natura 2000 arealerne tæller med.

Stadig tidsler

Han understreger også, at der stadig er mange tidsler i buketten, som skal forhandles, men nu har man et udgangspunkt, som er helt anderledes.

- Vi vil jo natur og biodiversitet og genoprettelse i pagt med naturen og de mennesker, der bor der. Det kunne man ikke i den tekst, der har været forhandlet om i halvandet år, men de mange ændringsforslag gav et helt anderledes billede af planen, siger Asger Christensen.

- Vi er virkelig godt tilpas med det, der ligger på bordet nu og som der skal forhandles videre om i de kommende måneder. Vi fik ikke plastret landet til med områder, hvor man slet ikke kunne bevæge sig på. 

- Finansieringen er så et af de slagsmål, vi senere skal have, og det kan blive svært nok, siger Asger Christensen.

Loven har til formål at sikre genopretning af 20 procent af EU's natur på land og i havet i 2030.

Nu skal ministerrådet og parlamentet forhandle videre om den endelig tekst og formulering, der skal være færdig inden der bliver valg til Parlamentet i 2024. 

- Alt i alt har det været et uskønt forløb lige siden det startede, det kan man også se på afstemningsresultatet, at det fra starten har været for skævt.

Naturgenopretningsforordningen, der har været genstand for stor politisk diskussion, endte med et resultat på 336 stemmer for, 300 stemte imod, og 13 medlemmer afstod fra at stemme.

Også resten af den politiske gruppe glæder sig over ændringerne, der også betød, at Venstres gruppeformand i Europa-Parlamentet, Morten Løkkegaard, kunne stemme ja til forslaget.

- Dette er en kæmpe sejr. Naturen og biodiversiteten har længe råbt på politisk handling, og derfor er vi selvfølgelig kisteglade for, at europæerne nu får en lov for naturgenopretning, fastslår Venstres gruppeformand i Europa-Parlamentet, Morten Løkkegaard i en pressemeddelelse.

Til gengæld er man hos Landbrug & Fødevarer stadig utilfredse med især finansieringen af forordningen og manglende konsekvensberegninger. 

- Vi synes, at loven er så dårlig gennemarbejdet, og vi så hellere, at man startede forfra, fortæller miljødirektør i Landbrug & Fødevarer, Anders Panum Jensen.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle