Besøg dine græsmarker, så snart det bliver forår

Af Margit Bæk Jensen, AgriNord

I skrivende stund er det pivende koldt, blæsende, og flere steder i landet er der snestorm. Så forårsklargøring af græsmarkerne er ikke i morgen, medmindre du har marker, som ikke blev høstet sidste år, og som nu har meget langt vissent græs, der dækker for, at solen kan varme jorden op, så væksten kan komme i gang. Benyt frosten til at køre på disse marker (og kun på dem!), og få dem brakpudset. Vurder om mængden er så stor, at det er nødvendigt at fjerne materialet.

Ujævne marker og tynde pletter

Al regnen i 2017 gav en kæmpe græshøst hos de fleste, men desværre også pletter, som er druknet. De skal vurderes allerførste forårsdag, og eventuel isåning skal ske straks, hvis føret tillader det. Ved isåning skal du sikre, at de nye frø kommer til at ligge på frisk jord. En afgræsningsmark bør have 30-40 og en slætmark 20-25 pl. pr. lb m sårække.

Isåning eller ompløjning?

Hvis en kløvergræsmark med meget rajgræs er 3 år eller ældre og tynd/hullet/fyldt med spor, så overvej, om marken skal lægges om. Isåning kræver 10–15 kg/ha frø. Omkostningen hertil skal sammenlignes med det forventede udbytte, græsfoder på lager, om der er afgræsningsarealer nok, hvor længe marken vil kunne ligge endnu osv. Vælg Ital. , hybrid eller tetraploid alm. rajgræs. Det vil være nødvendigt at tromle mange marker for at jævne muldvarpeskud og spor. Bekæmp muldvarpene, så du får gode tætte græsmarker og så lidt jord som muligt i ensilagen. Clostridie sporer i ensilagen kan koste rigtig mange penge!

Gylle og afgræsning

Vintervejret har sat en stopper for udbringning af husdyrgødning. Det giver en del spørgsmål i forhold til afgræsningsmarker og udbinding.

Anbefaling:

  • Brug ALDRIG gylle til afgræsningsmarker, som skal benyttes til kalve og unge kvier
  • Mindst 30 dage fra udbringning til afgræsning
  • Benyt altid lagret gylle (= 3 måneder siden tilførsel)
  • Hvis frisk gylle, så skal der gå 60 dage før udbinding
  • Nedfældning afhjælper lugt, tab af ammoniak, og at græsset bliver beskidt og smager grimt, men nedbringer ikke mængden af smitstof, for det overlever i gyllestrengen. Meget smitstof nedbrydes af UV stråler, udtørring og varme
  • Overvej at give vinasse til marker, som ikke kan få gylle

Gylle til slætmarker

Der er ikke problemer med smitstof, når græs ensileres. Frem til 1. maj må der benyttes slæbeslan-ger, som har den fordel, at de ikke ødelægger kløverens udløbere og har stor kapacitet.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle