Europas landmænd mangler at købe gødning

Af Ole Schou, VKST, www.kornbasen.dk

En meget stor del af den N-gødning, europæiske landmænd bruger, produceres i Europa med basis i naturgas. Og alle har hørt om de ekstremt høje gas-priser i Europa i de seneste 6-8 måneder og de deraf lukkede N-værker. I løbet af december var der ellers udsigt til, at prisen på gas var faldende. Især forventede man, at den nye gasledning fra Rusland, ’NordStream II’ ville blive åbnet, og at billig russisk gas kunne strømme frem til de europæiske N-værker. Men det var blot, indtil Tyskland meldte hårdt ud, at grundet ’uoverensstemmelse med EU-lovgivning’ ville hanerne forblive lukkede. Analytikere mener dog, at det hele handler om, at den ulmende konflikt mellem Ukraine og Rusland nu får USA til at presse Tyskland til at straffe Rusland på denne måde. Hertil kommer så debatten om, hvor afhængige Europa egentligt ønsker at være af russisk naturgas. Så længe USA lægger pres på Tyskland om ikke at åbne for NordStream II, vil gas-markedet i Europa være underforsynet, og N-gødning kan kun produceres til høje priser.

N-værker i EU er i gang igen

Efterhånden som de ekstremt høje N-priser blev accepteret af køberne i Europa igennem efteråret, åbnede mange af de lukkede N-værker igen i løbet af december. For det blev igen en fornuftig forretning at producere til markedet trods den høje gas-pris. Men som jeg tidligere har nævnt, bliver forårs-markedet sælgers marked, da den mængde gødning, som fabrikkerne så at sige ’er bagud’, nu mangler i markedet. Det tabte kan ikke indhentes, for kapaciteten på værkerne kan ikke blot øges. Vi må forvente, at det bliver sælgers marked frem til maj-juni.

Landmænd mangler at købe

I Frankrig viser en undersøgelse, at kun knapt 40 pct. af landmændene har dækket hele deres behov, og at så mange som 20 pct. slet ikke har købt noget N-gødning endnu og nu satser på at købe i sidste øjeblik. Med kun to måneder til sæson-start er disse 20 pct. avlere henvist til blot at håbe mere end at følge en reel strategi for deres køb. Og håb er som bekendt sjældent en god strategi.

Det forlyder, at tyske avlere er lidt bedre dækket ind til deres første og anden tildeling i vinterafgrøderne. Men at de stadig mangler en mængde til den sene del af sæsonen. Herhjemme tror jeg, at de fleste er godt med på indkøbet, og et bud kunne være, at der mangler at blive indkøbt ca. 15 pct. af N-mængden.

N-pris for 2023-sæsonen

I disse omskiftelige tider er det naturligvis risikabelt at forsøge at forudsige N-prisen. Men der har været røster, der hævder, at man bør købe N-gødning til 2023-sæsonen allerede nu. At priserne måske kan blive endnu værre. Derfor vil jeg gerne kommentere det. For det mener jeg bestemt ikke, man skal! Vi er lige nu i et ’all time high’ marked på verdensplan. Selv om vi er blevet forbavsede flere gange gennem det seneste halve år over prisstigninger, vi troede umulige, vil vi se prisfald på N-gødning inden næste vækstsæson. Den store efterspørgsel på naturgas igennem vinteren vil falde til foråret, og gas-prisen vil normaliseres. Og der vil komme N-gødninger på markedet i et helt andet niveau, for konkurrencen på gødningsmarkedet vil genetableres. Gødningerne vil blive prissat bl.a. efter markedsudsigten for afgrøderne, så vi får ikke et dybt fald til de historisk lave priser som for 14 måneder siden.

Stop fra Rusland, Egypten og Kina

Både Kina og Rusland har indført export-stop på handelsgødning for at beskytte deres egne landmænd. Vi får i Danmark kun sjældent gødninger fra Kina, men rigtig meget fra Rusland. Den manglende eksport fra Kina påvirker os dog alligevel indirekte, når f.eks. ca. 30 pct. af verdens forsyning af P-gødning tages af markedet. Eksport-stoppet fra Rusland går helt frem til og med maj måned.

De store egyptiske urea-fabrikker har fået ordre fra staten om, at 55 pct. af produktionen skal reserveres til Egyptens egne landmænd, dvs en mindre export. Det er urea, som f.eks. Frankrig og Italien normalt køber, og som nu skal erstattes af en anden N-gødning fra det generelle N-marked, som også vi danskere handler på. På den måde er N-markedet sammenhængende, og den mindre eksport fra fjerne lande vil også berøre os i det udvalg og de priser, vi kan se frem til i de nærmeste 2-3 måneder.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle