Handelskrig og protektionisme truer

Af chefkonsulent Stig Munck Larsen, Landbrug & Fødevarer.

Mens verden venter på, om en handelskrig mellem USA og Kina bryder ud og muligvis eskalerer undervejs, spekuleres der i de mulige afledte globale konsekvenser og i særdeleshed for de enkelte sektorer.

Fjerkræhandlen ser ud til at kunne blive ramt, såfremt Kina indfører 25 pct. told på importen fra USA. Sådanne foranstaltninger er aldrig positive, da der rykkes ved den eksisterende handel på andre markeder, og den globale samhandel reduceres. Dette vil komme oven i de andre udfordringer, der er globalt med stigende protektionisme enten med højere told eller tekniske handelsbarrierer, der skaber usikkerhed om fremtidig afsætning. Manglende transparens om handelsregler og pludseligt indførte barrierer gør det i stigende omfang svært at være en spiller på de globale markeder.

Også på Danmarks største tredjelandsmarked for fjerkrækød er der trussel om indførelse af en toldbarriere på 37 pct. mod eksporten fra hele EU, mens globale halalkrav til fjerkræeksporten og skærpede regler for halalcertificeringsenheder samlet set opleves som en uhensigtsmæssig barriere for den globale fjerkræhandel.

Dertil kommer, at globale udbrud af fugleinfluenza i flere lande bruges til at afvise ny markedsadgang eller at indføre handelsrestriktioner ved ikke at acceptere internationale anbefalinger om accept af eksport fra områder uden fugleinfluenza.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle