Køer: + 1 mio. kr. i 2019 (850.000 kr. i 2018)

Hos de konventionelle mælkeproducenter har året budt på et resultat på en mio. kr., en stigning på 150.000 kr. i forhold til året før. Dækningsbidraget pr. ko er derimod faldet en anelse til 13.600 kroner, da omkostningerne er steget. Samtidig er prisen pr. kg mælk faldet fra 2,65 kr. til 2,61 kr.

2018 blev som bekendt et år præget af tørke, og det kommer som forventet til at berøre dansk landbrug flere år ud i fremtiden. Analysen viser nemlig, at der er investeret betydeligt i at genopbygge lagrene af grovfoder. I snit er værdien af foder på lager steget betragteligt, og opbygningen af lagrene har haft en betydning for den generelle udvikling.

Analyseresultaterne viser også et lille fald i investeringsniveauet, og i snit investerede hver mælkeproducent godt 200.000 kr. mindre i 2019 end året før.

Økologiske mælkeproducenter har forbedret årsresultatet primært på grund af indtjeningen i marken.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle