Kommuner kontrollerer bygninger

Kommunerne tager i denne tid fat på kontrol af bygningernes lovlighed, og det kan ramme ejere, som ikke har kontrolleret ejendommens data grundigt nok.

Forestil dig, du har købt en dejlig ejendom. Bygningerne er forholdsvis nye og med moderne inventar, og produktionen er i top. Overtagelsen går som en leg – det lykkes, gør det. Ejendommen er fremtidssikret med en god arrondering og altså forholdsvis nye bygninger, som er lige til at gå til for den dygtige og moderne driftsleder.

Men en dag kører kommunens kontrollør ind på gårdspladsen, og det kan i sig selv sætte en skræk i livet på de fleste.

I dette helt konkrete tænkte tilfælde fortager skrækken sig ikke, som minutterne går. Tværtimod. For kontrolløren kan fortælle, at bygningerne ikke er lovlige. De er opført uden tilladelse den gang i 00’erne, hvor der var tryk på, og det tog flere år at få en miljøgodkendelse. Den gang da finansieringen ikke var det mindste problem og blot en telefonsamtale væk.

Bygningerne skal gøres lovlige, og en lovliggørelse kan blive en dyr sag, og ikke mindst kan de få betydning for miljøtilladelsen.

De har god tid

Derfor gælder det om at være meget omhyggelig, når ejendommens data kontrolleres i forbindelse med en handel. Hunden kan ligge begravet mange steder.

I kommunerne har de god tid i disse år. Set i forhold til at miljøansøgningerne ikke ligefrem strømmer ind. Så i stedet kan kommunernes medarbejdere følge op på byggeri i landzonen. De har masser af gode luftfotos at tage udgangspunkt i, og arbejdet kan klares hjemme fra skrivebordet.

Det handler om at gennemgå bygningsmassen i forhold til de informationer, kommunerne sidder inde med. Er byggetilladelser (start- og færdigmelding) på plads, samt lever virkeligheden op til BBR-meddelelsen på hele ejendommen.

Nyt reglement

Bliver bygninger, som er ulovlig opført, ”opdaget” af kommunen, er der problemer i luften. Eksempelvis er det gældende bygningsreglement fra 2010 og stiller langt flere krav til landbrugsbyggeri end eksempelvis bygningsreglementet fra 2008 eller det fra 1990’erne. Reglen er, at det er gældende bygningsreglement fra 2010, der skal følges – også selv om det ulovlige byggeri faktisk levede op til reglerne den gang i 00’erne. Dog vil der kunne søges om dispensation.

Som sælger er det vigtigt at tjekke, at der er sammenhæng mellem de faktiske forhold og registreringer i BBR – så en god handel ikke slutter med en tvist om bygningernes lovlighed!

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle