Sådan kommer du i gang med hjertemælk

Krav for at få et hjerte:

 • Forbud mod at aflive kalve, med mindre det sker af hensyn til sygdoms- og dyrevelfærdsproblemer.
 • Kreaturer ældre end to uger skal have adgang til grovfoder mindst 20 timer i døgnet.
 • Der skal anvendes smertelindring ved afhorning og relevante behandlingskrævende lidelser.
 • Højst otte timers transport til slagteriet.
 • Ko og kalv skal gå sammen i de første 12 timer efter kælvning.
 • Forbud mod opbinding af kreaturer, med mindre det kan holdes under en time af hensyn til fodring, malkning, undersøgelser, behandlinger mv.
 • Forbud mod brug af fuldspaltestalde.
 • Lejearealer skal være tørre, rene og bekvemme.
 • Kalve født efter 31. december 2020 må ikke opstaldes i enkeltboks, fra de er syv dage gamle.

Supplerende krav for at få to hjerter

 • Lejearealet skal være tørt, bekvemt, rent og med strøelse.
 • Totalarealet for det område, hvor køerne opholder sig i stalden mellem malkningerne, skal pr. malkeko være mindst 6,0 kvm.
 • I de første ti uger af kalvens levetid skal den tildeles mælk eller mælkeerstatning i en mængde svarende til dens fysiologiske behov mindst 2 gange dagligt.
 • Alle kreatur over seks måneder skal have adgang til græsarealer i perioden 1. maj til 1. november (sommerhalvåret). Der vil dog være undtagelser for dyr, som skal insemineres, behandles eller leveres til slagteri. Ligeledes vil der være visse undtagelser for tyre, og kalve ældre end fire måneder får forkortet perioden med adgang til græs til 1. maj til 1. september.

Supplerende krav for at få tre hjerter

 • Totalarealet for det område, hvor køerne opholder sig i stalden mellem malkningerne, skal pr. malkeko være mindst 6,6 kvm for små racer og 8,0 kvm for store racer. Dog kan 2,0 kvm af arealet udgøres af udeareal, der er til rådighed til motion.
 • Ko og kalv skal gå sammen i de første 24 timer efter kælvning.
 • I de første 12 uger af kalvens levetid skal den tildeles mælk eller mælkeerstatning i en mængde svarende til dens fysiologiske behov mindst to gange dagligt.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle