Støtte til frugt og bær

Ca. 8.000 kr. pr. hektar til ribs, solbær, stikkelsbær og surkirsebær, ca. 25.000 kr. pr. hektar til blomme, blåbær, hindbær og sødkirsebær, og ca. 50.000 kr. pr. hektar til pære og æble.

Plantning skal ske fra 1. januar og senest 1. december i støtteåret, og der er krav til minimumsareal og plantetæthed for alle arter. For blomme og sødkirsebær er der krav om opbindingssystem, og for æble og pære er der krav om espaliersystem.

Økologisk forskning i bogform

Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer, ICROFS, har i november 2011 udgivet bogen "Resultater fra den økologiske forskning 2006-2010." Bogen indeholder en opsamling af de væsentligste resultater fra to store forskningsprogrammer, som netop er afsluttet. Det drejer sig om FØJO III forskningsprogrammet "Internationalt forskningssamarbejde og økologisk integritet" samt om den fælles europæiske forskning i økologisk jordbrug og fødevaresystemer, "CoreOrganic".

Bogen er på knap 100 sider med flotte billeder og gode illustrationer fra forskningsarbejdet. Den kan rekvireres på tryk gratis ved henvendelse til Grethe Hansen, ICROFS' sekretariat, eller downloades på www.icrofs.dk.

Erfagrupper om økobiogas

 

Hvis man hører til dem, der gerne vil med i et biogas-initiativ for at sikre sig økologisk gødning, eller bare er nysgerrig efter at få mere at vide om biogas og økologi, så kan man deltage i et startmøde for biogas-erfagrupper, fortæller Erik Fog, Videncentret for Landbrug, Økologi. Mødet holdes 2. februar kl. 10.00-15.00 hos Centrovice i Vissenbjerg på Fyn.

Erik Fog fortæller, at man kan tilmelde sig hos bib@vfl.dk eller på telefon 87 40 54 95 senest 15. januar. Dagen vil give en opdatering om gevinsterne ved at producere økologisk biogas, og der vil blive vist beregninger på økonomien som økologisk biogasleverandør ud fra det, der er kendt om energiforliget på det tidspunkt. Mødet vil munde ud i etablering af erfagrupper, der vil arbejde videre med konkrete økologiske biogasprojekter. Mødet er arrangeret af Videncentret for Landbrug, Økologi, og er støttet med midler fra EU og Fødevareministeriets landdistriktsprogram.

 

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle