Dårligt samarbejde plager konkurssager

Den kendte landbrugskurator, Rune Hyllested, kritiseres for dårligt samarbejde.

En af de mest anvendte kuratorer inden for landbruget, Rune Hyllested, udsættes nu for kritik fra flere sider. Skifteretten i Hjørring, advokater og landmænd anklager advokaten for at være skyld i, at samarbejdet omkring landmænds konkurser gang på gang er gået skævt.

Advokaten er de seneste år blevet kurator på i hvert fald 25 konkurser - og har landet store konkurssager som Bøje Pedersen og Peter Boilesen.

I en kendelse vurderede dommerfuldmægtig Bo Dietz sidste uge, at advokatens adfærd var skyld i, at samarbejdet med fire landmænd i 2016 under Skifteretten i Hjørring var gået så skævt, at retten måtte beskikke landmanden en advokat.

Et meget usædvanligt skridt, vurderer Pernille Bigaard, formand for Danske Insolvensadvokater.

»Det er ikke noget, vi har hørt om. Og jeg håber da, at det er udtryk for, at det ikke sker«, siger Pernille Bigaard, som ikke ønsker at kommentere den konkrete sag.

Hun bekræfter dermed, at det er en sjældenhed, at en dommer skrider til at beskikke den konkursramte en advokat til at tale hans sag.

Samarbejde går skævt

LandbrugsAvisen har haft kontakt til flere landmænd, der beretter om et godt samarbejde med Rune Hyllested, før de begærer sig konkurs. Når først konkursen er indtruffet, er samarbejdet gået skævt.

Torben Herrig har været advokat i godt 40 år og var beskikket advokat for mælkeproducent Antonius Martinus Loman, der blev erklæret konkurs i 2016. Selvom advokaten gik på pension for et år siden, husker han tydeligt sagen med mælkeproducenten og hans søster, der sammen drev bedriften.

Især husker han, at der efter egenbegæringen blev lavet ansættelseskontrakter med opsigelsesperioder og fastsat lønniveau for Antonius Martinus Loman og hans søster.

»Men kort efter kørte det af sporet, da der kom en sagkyndig og kasserede deres måde at drive gården på. Pludselig gjaldt kontrakterne ikke, og de blev nærmest forvist fra gården. Jeg har beskæftiget mig med konkurser i mere end 30 år, og jeg har aldrig oplevet noget lignende. Set fra mit synspunkt blev de behandlet virkelig dårligt«, siger han, men understreger, at kuratoren ikke gjorde noget galt juridisk set.

Salær nedsat

I den aktuelle sag, hvor Skifteretten udtaler sig om de alvorlige samarbejdsvanskeligheder, har dommerfuldmægtig Bo Dietz sænket salæret med en tredjedel, så det ender på 1,1 mio. kr. plus moms. I denne sag blev advokat Jens Christian Larsen beskikket som advokat for landmanden. Han siger til Nordjyske Stiftstidende, at han ikke mener, at landmanden blev behandlet ordentligt og blev tvunget til at fraflytte gården. I hans optik har det givet anledning til gnidninger, at ’knap så kyndige mennesker’ kommer ud på ejendommene.

Sag påvirker Spar Nord

Rune Hyllested har slået på, at panthaver havde godkendt salærets størrelse. De to store panthavere i Jens Sørensens sag var Spar Nord og Nykredit.

Det vil Spar Nord Bank ikke bekræfte. Banken svarer, at den kun forholder sig til salærstørrelsen, hvis det har betydning for, om deres tab kan blive dækket.

På spørgsmålet om, hvorvidt banken fortsat vil bruge Rune Hyllested, lyder det skriftlige svar fra kommunikationsdirektør Leif Lind Simonsen, at den aktuelle sag »sandsynligvis vil spille en rolle i vores fremtidige overvejelser om valg af kurator«.

Den største panthaver i de fleste sager, Nykredit, ønsker ikke at kommentere kritikken.

»Generelt vægter vi højt, at de kuratorer, vi benytter, har et højt niveau af specialistviden på det relevante område«, skriver pressechef Jens Theil i et mailsvar.

Afviser

Storm Advokatfirma afviser i en mail, at problemet med samarbejdsvanskeligheder skal være så omfattende, som Skifteretten i Hjørring giver udtryk for.

I efteråret blev Rune Hyllested afsat af Skifteretten i Hjørring, fordi han havde benyttet virksomheder, som advokatens bror er medejer af. Vestre Landsret endte med at genindsætte Rune Hyllested. I sidste uge besluttede Skifteretten i Hjørring så at nedsætte hans honorar med en tredjedel.

»Vi mener, der er både faktuelle fejl og mangelfuld indsigt bag Skifterettens vurdering denne gang, så vi har valgt at kære afgørelsen igen. En af de fallenter, Skifteretten henviser til, roser samarbejdet med Storm, så det strider noget mod Skifterettens udlægning«, skriver Lars Lyngdahl, presse- og kommunikationsansvarlig.

Behandlingen skal være nænsom

»Helt overordnet et det vigtigt at huske på, at man som kurator er sat til at varetage kreditorernes interesser. Det er klart, at vi møder landmanden, når han er allermest presset og har følelserne uden på tøjet. Det er vi meget bevidste om. Når en landmand går konkurs er det ofte et livsværk, der må forlades. Det kan være en voldsom oplevelse. Vi gør en dyd ud af, at konkursbehandlingen for den enkelte landmand bliver så nænsom som muligt - samtidig med at det som nævnt er vores opgave at varetage kreditorernes interesse«, siger Lars Lyngdahl.

»Vi oplever i mange tilfælde, at vi får positive tilbagemeldinger fra de konkursramte landmænd, hvor Rune Hyllested har været kurator«. siger han videre.

Kompleksitet forhaler

At sagerne trækker i langdrag, skyldes deres kompleksitet, siger han.

»Vi har sager, der endnu ikke er afsluttet. Landbrugskonkurser har desværre den egenskab, at det er virksomheder, der skal sælges, mens de er i drift. Det kan godt tage noget tid at finde en køber. Der er også mange unikke problemstillinger i landbruget, herunder hvorvidt de sikkerheder, der er i betalingsrettigheder, har været gyldige. Alt dette kan give en lang sagsbehandlingstid, som kan virke besynderlig for den enkelte fallent«.

Fire landmænds oplevelser følger herunder

 

1. Blev tvunget fra gården på en mavefornemmelse

Antonius Martinus Loman var mælkeproducent i Nordjylland, og da han stod og skulle underskrive konkurserklæringen om eftermiddagen i januar 2016, var Rune Hyllested sød og imødekommende.

»Da vi satte underskriften, blev han en anden, og pludselig snakkede han med store bogstaver til os og indsatte en driftsleder. Kort efter konkurserklæringen spurgte vi om et par dage fri. Umiddelbart efter fik vi en mail med besked om, at vi skulle fraflytte gården inden for fire uger, fordi det var hans fornemmelse, at vi ikke ville arbejde der. Men det ville vi gerne, og vi havde slet ikke talt med nogen om det«.

2. Regnede med generationsskifte og endte med konkurs

Jens Erik Højrup Nielsen var svineproducent og havde inden konkursen i april 2016 sat gang i et generationsskifte, »Men da vi fik et samarbejde med Storm Advokater, vendte det hele omkring, og de gik pludselig mere efter, at vi skulle gå konkurs snarere end at overleve. Pludselig bliver vi ringet op torsdag eftermiddag med besked om, at vi skal i banken. Da vi kommer frem, ligger alle konkurspapirerne klar. Vi anede ikke, at vi var på vej til at blive erklæret konkurs. Der er ikke en eneste, der fortæller os, at de arbejder på at erklære os konkurs. Vi troede jo, at de hjalp os med et generationsskifte. Det kommer jo også lidt som et chok, at papirerne ligger klar en sen torsdag eftermiddag. Der er det ikke til at få hjælp fra andre - havde det været mandag morgen, havde jeg måske fået nogle fra landboforeningen til at hjælpe mig videre«.

3. Må vente på svar

Jørn Elgaard, Gravholt, begærede sig konkurs i juni 2016 i samarbejde med Rune Hyllested. Gældssanering venter han stadig på, selvom gården blev solgt for et halvt år siden. Rune Hyllested har ikke været interesseret i at få lukket hans sag, er Jørn Elgaards oplevelse.

»Det er bare lige som om, at når han først er den, der har overtaget magten, så er man nul og niks. Så er han ligeglad med folk. Det, der irriterer mig mest, er, at jeg ikke kan få ham i tale, og jeg fornemmer, at de forhaler tingene. Hans medarbejdere har jeg intet at udsætte på, men det er som om, henvendelser direkte til ham stort set aldrig bliver besvaret. Selvfølgelig har manden travlt, men jeg synes, det er en lille smule arrogant, også selvom han ikke er min mand, men kreditors«.

4. Køb af konkursejendom trak ud

Svineproducent Frank Johansen, Civagaard, forpagtede Gravholt, som Rune Hyllested var kurator på. Han er ikke imponeret over Rune Hyllesteds forvaltning af konkursboet.

»Vi sagde i december 2016, at vi var villige til at købe, men prisen var for høj i forhold til markedet, og vi oplevede ikke, at Rune Hyllested var villig til at gå ind i en forhandling. Det endte med, at vi tømte staldene, da forpagtningen udløb i september, men så købte min kompagnon alligevel, bare flere millioner billigere. Jeg ved ikke, hvor han har skabt værdi for ejendommen dér? Jeg kender ikke spillet mellem kreditforeningen og Rune, men kurator er konge«, siger Frank Johansen.

Rune Hyllested siger, at han på grund af tavshedspligt ikke kan svare på de enkelte sager. Læs mere om Rune Hyllesteds generelle svar kritikpunkter her.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle