DanGødning ser ud til at undgå erstatning til Fredericia Kommune

Fredericia Kommune anslår, at der ikke er sket betydelige skader for havmiljøet eller Natura 2000-områder som følge af ulykken på havnen, hvor 2.750 tons kvælstof løb ud i Lillebælt.

”Det er Fredericia Kommunes vurdering, at der ikke som følge af udslippet af kvælstof er grundlag for at fastslå en betydelig negativ påvirkning af vandmiljøet eller muligt berørte Natura2000-områder.”

Sådan skriver Fredericia Kommune i et udkast af kommunens afgørelse, som for kort tid siden er sendt til Miljøstyrelsen.

Dermed lægger kommunen selv låg på en af de helt store miljøskadesager i nyere tid, hvor flere tanke med gødningsvand på havnen kollapsede, og 2.750 tons kvælstof løb ud i Lillebælt. 

Umiddelbart efter udslippet blev der nemlig spekuleret i, at Dangødning stod over for en erstatningssag i millionklassen netop med Fredericia Kommune som afsender.

Tager rapport til efterretning

I sidste måned blev en ny rapport fra DHI baseret på modelberegninger over ulykkens konsekvenser for havmiljøet offentliggjort.

Rapporten konkluderede, at det store udslip af gødningsvand visse steder førte til en stor produktion af alger, men at det ikke fik stor indvirkning på havmiljøet.

Det er netop denne rapport, Fredericia Kommune lægger til grund for deres begrundelse om, at der ikke var betydeligt negativ påvirkning af vandmiljøet eller muligt berørte Natura 2000-områder.

Fredericia Kommune lægger vægt på, at DHI’s modelberegninger viser, at algevækst, lysdæmpning og iltkoncentrationer ikke – udover en ganske kortvarig påvirkning i primært marts måned 2016 – blev udsat for en betydende effekt.

Fredericia Kommune lægger i forhold til påvirkningen i marts måned vægt på, at det følger af Miljøstyrelsens vejledning, at tidsaspektet skal tillægges betydning, og effekterne af udslippet burde således udstrækkes ud over et år, før der kunne være tale om en effekt, der kunne begrunde en miljøskade eller evt. overhængende fare herfor.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle