Driftsleder på stort gods: Det er kritisk med for få bier

Biavlerne er i krise, og det smitter af på landbruget, som er afhængig af bierne til bestøvning af især hvidkløver.

Marienborg Gods på Møn driver 900 hektar landbrugsjord, hvoraf de 50 hektar er med hvidkløver. De har så længe driftsleder Lars Haugaard husker det, lejet 100 bistader til hjælp med bestøvningen hvert år.

Men deres biavler kan ikke få det til at løbe rundt, så driftslederen er bekymret for sommerens bestøvning.

"Det er livsnødvendigt for os, for ellers har vi ikke nær så meget hvidkløver i fremtiden. Der er ikke bier nok i naturen til at bestøve så stor en hvidkløvermark. Vi gør ellers meget for at fremme de vilde bier med både blomsterbrak og bigballer i skoven", siger driftsleder Lars Haugaard.

100 bistader på marken

Marienborg Gods lejer hvert år to bistader pr. hektar til de 50 hektar hvidkløver. Lars Haugaard fortæller, at andre landmænd er oppe på tre-fire bistader pr. hektar, men at de kan nøjes med to, fordi der trods alt er lidt vilde bier fra deres skovområde. 

"Med de 100 huse kan vi få bestøvet alle hovederne på samme tid. På en hvidkløvermark skal det hele bestøves på en gang, for ellers er det en for uens mark, og så høster vi ikke nær så meget. Så det er kritisk for landbruget, at biavlerne ikke kan få det til at løbe rundt", siger Lars Haugaard.

Lars Haugaard skal i gang med at lede efter en ny biavler, der lejer sine bistader ud til bestøvning. Men han gruer lidt for, om det er muligt, nu hvor biavlerne i Danmark er i så dyb krise.

"Danmark er dem, der har mest hvidkløver i verden sammen med New Zealand, men hvis vi ikke har bierne, så bliver vi nødt til at skære ned på arealet af hvidkløver", siger Lars Haugaard.

Fra 600 til 50 bier

Det er biavler Nicki Toftum, der de sidste fem år har sat bistader op på Marienborg Gods' hvidkløvermarker. Men året 2020 blev sidste gang, han lejede sine bifamilier ud til bestøvning.

"I år har jeg haft 14-15 kunder, hvor jeg har bestøvet cirka 300 hektar hvidkløver og 100 hektar hybridraps. Det har jeg ikke bier til længere. Konsekvensen er, at hvidkløveravlerne ikke kan blive ved med at avle hvidkløver, som ellers er vigtigt til foder -  og en plante, der trækker gødning ud af luften", siger Nicki Toftum.

Nicki Toftum er selv udlært landmand, men blev i 2006 biavler. Han har levet af at sælge sin honning og have 400 bifamilier, som han har lejet ud. De sidste to år, er det gået så skidt med honningsalget, at han har måtte opskalere til 600 bifamilier.

"Udlejningen af mine bifamilier har været den eneste indtægt, og det har dækket omkostningen af bierne, men jeg har ikke fået løn. Jeg skruede så op fra 400 til 600 bifamilier, fordi det var den eneste indtægt, men jeg har knoklet mig selv halvt ihjel på det", siger biavleren.

Nu har han 150 bifamilier tilbage, og inden sommeren kommer, skal han have solgt 100 mere fra. 

"Vi går fra at lave 20 ton honning om året til to ton, fordi det er, hvad vi kan sælge på vejsalg og til en kunde, der laver mjød på det. Vi gik fra at kunne sælge vores forårshonning i 2017 for 36 kr. kg. Og fra den ene dag til den anden var vores honning værdiløs", siger Nicki Toftum.

Biavleren har nu i stedet fået sig et fuldtidsjob som chauffør på Tybjerggård i Herlufmagle på Sjælland.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle