Esben Lunde smed kampesten i Limfjorden til stenrev

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen har i dag smidt kæmpe granitsten i Limfjorden, og dermed er opbygningen af stenrevet ved Livø for alvor i gang. Det skal vise, om stenrev kan blive et effektivt virkemiddel mod kvælstof og udvikle spændende natur.

Kampesten af granit med en vægt på op mod tre tons er i dag blevet smidt i Limfjorden af miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen, der dermed har indviet byggeriet af stenrevet. Det fortæller Miljø- og fødevareministeriet i en pressemeddelelse.

I alt er der hentet 10.000 kubikmeter granitsten for at kunne bygge stenrevet. Det svarer til 10 skibsladninger med sten.

"Ved at smide kampesten i Limfjorden, når vi en milepæl i stenrevsprojektet. Jeg ser frem til, at vi over de kommende år får indsamlet de data, som kan afklare, om stenrev er egnet som kvælstofvirkemiddel i fremtidens vandområdeplaner.

Samtidig kan stenrevet blive en oase i fjorden og give bedre forhold for dyre- og plantelivet," siger Esben Lunde Larsen.

Miljø- og Fødevareministeriet har sat gang i projektet, der løber over fem år. Der er afsat ca. 20 mio. kroner til projektet, som blev besluttet med Fødevare- og landbrugspakken, der blev aftalt mellem Venstre, Liberal Alliance, Konservative og Dansk Folkeparti.

Kendt landmand stryger ind i byrådet i Brønderslev 22. november · 01:29

Med til indvielsen var også miljø- og fødevareordfører Lise Bech (DF) og Jens Lauritzen, formand for Limfjordsrådet, der står for projektet.

Teorien er, at der på stenene skal vokse tang, som producerer så meget ilt, at kvælstof fra havets bund ikke frigives. Hvis det virker i praksis, vil havet være mere robust over for næringsstofpåvirkninger.

En række videns-institutioner vil i de kommende fire år undersøge, om stenrev kan være et effektivt virkemiddel i fremtidens vandområdeplaner.

Projektet etableres i Løgstør Bredning ved Livø, som er et Natura 2000-område. Udover at bekæmpe kvælstof forventer man også, at stenrevet vil bidrage til øget biodiversitet i området, fordi det vil tiltrække en række fisk og planter.

Tip os

Kommentarer

Nyhedsbrev

Forsiden lige nu