Forening ser stop for ekstra gødning som afgørende for havmiljøet

Det er længe siden, at der er gjort noget så vigtigt for vandmiljøet, mener Danmarks Naturfredningsforening.

For første gang i mange år gør en dansk regering noget, der effektivt nedbringer udledningen af kvælstof til det danske vandmiljø.

Og det er meget tiltrængt. 

Sådan lyder det fra Danmarks Naturfredningsforening, efter at regeringen har besluttet ikke at søge om forlængelse af "kvægundtagelsen" hos EU.

Ordningen tillader kvægbrug at sprede ekstra husdyrgødning på markerne.

- Det er virkelig en god nyhed, og jeg er utroligt glad og meget, meget lettet, siger Maria Reumert Gjerding, der er præsident for Danmarks Naturfredningsforening.

Ifølge miljøminister Magnus Heunicke (S) skyldes beslutningen, at regeringen vil beskytte vandmiljøet. På grund af for stor udledning af kvælstof til de danske farvande opstår der iltsvind og naturdød.

- Jeg vil sige, at det er første gang i rigtig, rigtig mange år, at en regering træffer en beslutning til gavn for havet og ikke til gavn for landbrugets kortsigtede interesser, siger Maria Reumert Gjerding.

"Kvægundtagelsen" er en undtagelse fra en bestemmelse i EU's nitratdirektiv.

Ordningen har givet danske kvægbrug mulighed for at sprede 230 kilo kvælstof fra husdyrgødning for hver hektar, hvilket er en tredjedel mere, end hvad der ellers har været tilladt.

Magnus Heunicke mener dog ikke, at der er en direkte kvælstofreducerende effekt af, at ordningen fremover udgår.

Han henviser til, at landmænd, der har brugt ordningen, har været forpligtede til blandt andet at så efterafgrøder, som kunne kompensere for den ekstra kvælstofudledning. 

Men kvægbrugene kan stadig lave tiltag, der nedbringer udledningen af kvælstof til vandmiljøet, og så vil det i sig selv få en effekt for den samlede udledning, vurderer ministeren.

Danmarks Naturfredningsforening er af en anden opfattelse i forhold til, om de krav, der har været til landmænd, der har benyttet sig af "kvægundtagelsen", har opvejet den ekstra udledning.

- Man har haft alle mulige virkemidler ude hos landmændene, som både landmændene og vi har rystet på hovedet af.

- Og det er jo blandt andet en meget omfattende og ikke særligt målrettet brug af efterafgrøder, og vi er meget i tvivl om, om de virker. Vi kan i hvert fald ikke se det ude i havmiljøet.

- Men vi ved, at det virker at hælde mindre gødning på markerne, siger Maria Reumert Gjerding.
"Kvægundtagelsen" ophører med udgangen af juli 2024. 

/ritzau/
 

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle