Forskere står i kø for at opgøre udledning på bedriftsniveau: Aarhus Universitet har sendt 26 ansøgninger

Der er er ansøgt om 35 forskningsprojekter, som skal gøre det muligt at opgøre udledningen på bedriftsniveau af både drivhusgasser og næringsstoffer, oplyser Landbrugsstyrelsen. Tre ud af fire ansøgninger fra Aarhus Universitet.

Hvis det i fremtiden skal lykkes at gøre reguleringen af landbruget endnu mere målrettet, så er der behov for at vide, hvor meget udledningen af både drivhusgasser og næringsstoffer er fra de enkelte landbrug. Det er nemlig i dag meget vanskeligt at opgøre, men er nævnt som en ambition i den politiske landbrugsaftale fra oktober sidste år.

I marts i år åbnede så en pulje på 129 millioner, som forskere med idéer til projekter om, hvordan man løser udfordringen om at opgøre udledningen på bedriftsniveau. Landbrugsstyrelsen oplyser, at der har været stor interesse blandt forskerne, og der er indkommet 35 ansøgninger. På listen over ansøger kan man se, at 26 ud af de 35 ansøgninger kommer fra forskellige afdelinger på Aarhus Universitet. Det svarer til tre ud af fire ansøgninger. 

Seges Innovation har sendt to ansøgninger ind.

Se hele listen over ansøgere her

Hos Landbrugsstyrelsen glæder man sig over, at der er kommet mange ansøgninger.

- Vi er meget glade for den store interesse fra forskningsverdenen for Bedriftsudledningsprogrammet. Det betyder, at vi nu kan begynde at lægge det fundament af viden, som den grønne omstilling af landbruget skal hvile på, siger enhedschef i Landbrugsstyrelsen Sonja Canger.

Ansøgninger bedømmes

Landbrugsstyreslen oplyser, at resultaterne fra forskningsprojekterne på længere sigt skal være med til at udvikle modeller og systemer, der skal sikre mere målrettede og omkostningseffektive indsatser for reduktion af landbrugets klima- og næringsstofudledninger.

De 35 ansøgninger skal nu vurderes af et særligt udvalg, der består af forskere på området og en tværministeriel arbejdsgruppe. De mest lovende projekter går videre til at sende en fuld ansøgning. Fristen for at sende de fulde ansøgninger ligger i slutningen af august.

De 129 millioner kroner er afsat i landbrugsaftalen fra sidste år og aftalen om forskningsreserven for 2022.

Faktaboks

Her kommer ansøgerne fra

  • Aarhus Universitet (26 ansøgninger)
  • Københavns Universitet (5 ansøgninger)
  • Seges Innovation (2 ansøgninger)
  • Teknologisk Institut (1 ansøgning)
  • Innovationscenter for Økologisk Landbrug (1 ansøgning)

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle