Fynsk godsejer har store planer om solceller

Nogle af markerne på Hvidkilde Gods ved Svendborg vil i løbet af i år ændre udseende. Det er ikke ændret afgrødevalg, men godt 37 hektar med solceller, der skal give nye indtægter.

Den grønne omstilling er i fuld gang. Det ses i mange sammenhænge. Et synligt tegn er de solcelleparker, som med stor hastighed vokser frem i landskabet i disse år.

I 2025 regner man med, at der kan leveres solcellestrøm til 1,2 mio. husstande herhjemme. En lille del af den strøm kan komme fra Carl Johan Ahlefeldt-Laurvig-Lehns gods Hvidkilde på Sydfyn.

Til april bygges det første solcelleanlæg på godsets jorder. I alt 37,5 hektar vil blive med opsatte solceller, der skal blive til en egentlig solcellepark. Godset havde oprindelig søgt Svendborg Kommune om mulighed for 550 hektar, men i respekt for naboerne var håbet, at det reelle tal blev omkring 300 hektar, men snart sættes der for alvor gang i processen, og det glæder ikke mindst godsejerens far, Christian Ahlefeldt-Laurvig-Lehn. Indtil nu har der været dyrket græsfrø på de 37,5 hektar.

Tre grunde

Der er flere væsentlige grunde til ønsket om, at solcellerne bliver opført, forklarer grev Christian.

Grøn strøm via solceller giver en CO2-besparelse. Der bliver en bedre beskyttelse af grundvandet. Det yderste bælte af arealet vil i fremtiden ligge udyrket hen, da der vil blive plantet et trerækket hegn, og alt i alt vil biodiversiteten blive styrket på stedet, så bl.a. viberne vil få bedre levevilkår.

Vandboring

En yderligere grund til beslutningen om at investere i solceller på de 37,5 hektar er hensynet til vandboringer, som findes på Hvidkilde Gods’ jorder, og dermed også en usikkerhed for, hvordan BNBO-erstatninger vil blive udformet.

Godset har et samarbejde med firmaet Better Energy, som har stor erfaring med opsætning af solceller rundt om i landet. Sammen har man sørget for, at tinglysningerne er på plads, en tilføjelse til lokalplanen er klaret, og i det hele taget har det været en proces, der har taget tid.

"Solcellerne er testet af Teknologisk Institut, og vi kan sammen med Better Energy dokumentere, at de ikke afgiver forurenende stoffer. Better Energy står også for al drift, lige fra nedlægning af dræn og etablering af tilkørsler til aftaler om pasning af de får, der skal græsse på arealet", siger grev Christian.

Men en mindre udledning af CO2, bedre biodiversitet og en beskyttelse af grundvandet bliver under alle omstændigheder et slutfacit, som han er meget tilfreds med.

Naboer er hørt

Hvidkilde Gods har gjort en del ud af at holde naboer orienteret om hele tankegangen med solceller på markerne for at undgå kedelige episoder med klager, som andre har oplevet.

"Det er vigtigt at have en god kommunikation med naboerne, og formidlingen er vores ansvar. Udsigten over markerne bliver en anden. Det tager nogle år, før beplantningen med levende hegn er vokset så høj, så den skjuler de maksimalt tre meter høje solpaneler. Nu vil der så komme får, der græsser under solcellerne, og jeg er sikker på, det vil blive en gevinst for alle", siger grev Christian.

Hvordan udviklingen med solceller på stedet vil gå, ved ingen. Men godset har sendt ansøgninger om endnu seks forslag til placeringer af solceller. Ønsket om mere grøn strømforsyning kræver dog kapacitet hos kommunen, men transmissionsledninger, der kan føre strømmen væk og til modtagerne, skal også være på plads, understreger Christian Ahlefeldt-Laurvig-Lehn.

Faktaboks

Historie

  • Hvidkilde Gods er anlagt som skovenestegård, hvilket betyder, at gården ligger alene ude i en skov uden en landsby omkring. Den omtales allerede som hovedgård i 1374. I 1500-tallet udvidedes Hvidkilde med jord fra Sørup og Skovsbo, og senere inddrages nabohovedgården Søbo.
  • I dag bor familien Ahlefeldt-Laurvig-Lehn i hovedbygningen, som også rummer godskontoret. Godsets samlede areal er i dag på 2.600 hektar inkl. fredsskov og søer.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle