Glæde i L&F: 1,5 milliard til grøn forskning vil hjælpe landbrugets klimaambitioner

Et enigt Folketing blev onsdag enige om at fordele 1,5 mia. kr. til grøn forskning i 2020. Aftalen er et vigtigt skridt for landbrugets ambitiøse mål for klimaet, mener Landbrug & Fødevarer.

Grøn forskning får en saltvandsindsprøjtning på 1,5 mia. kr.. Alle Folketingets partier har nemlig onsdag den 6. november indgået en aftale om at fordele forskningsreserven for 2020.

Med aftalen prioriteres samlet over 1,5 milliard kroner til grøn forskning inden for blandt andet omstilling af landbruget, miljøvenlig transport og bæredygtige byer.

Vigtigt skridt

I Landbrug & Fødevarer betegner områdedirektør Anders Kløcker i en pressemeddelelse forskningsaftalen som et meget vigtigt skridt på vejen mod grøn omstilling – og afgørende for, at landbruget kan nå det ambitiøse mål om et klimaneutralt dansk landbrug i 2050.

"Derfor er vi i landbrugs- og fødevareerhvervet særligt tilfredse med, at der med forskningsreserveaftalen investeres 1,5 milliard kroner i grøn omstilling, herunder i særdeleshed i klima. Vi glæder os over, at nogle af midlerne er særligt prioriteret til grøn omstilling i landbruget. Det mener vi er helt nødvendigt for at nå målene", siger Anders Klöcker.

Målrettet, mangeårig indsats

Anders Klöcker hæfter sig konkret ved, at der i aftalen fokuseres på langsigtede prioriteringer, og at fokus rettes mod løsninger i stor skala.

Han roser bl.a. prioriteringen af midler til landbruget i både Innovationsfonden og GUDP, og de øremærkede 40 mio. kr. i Grønt Udviklings- og Demonstrations Program (GUDP) til klimaforskning.

”Dermed anerkender politikerne, at det er afgørende med en målrettet, mangeårig indsats, og det kræver investeringer i at opbygge forskermiljøer på områderne. Landbrug & Fødevarer er samtidig meget tilfredse med at 340 mio. kroner øremærkes det frie forskningsråd og nye, originale ideer til den grønne omstilling”, siger han.

Proteiner og økologi

Et andet vigtigt element, som landbruget glæder sig over er, at aftalen specifikt nævner forskning i alternative proteinkilder:

"Danskproducerede alternative proteiner er en vigtig prioritering for os og vores partnerskab Dansk Protein Innovation. Derfor er vi meget positive over, at dette prioriteres i aftalen", siger Anders Martin Klöcker, som også hæfter sig ved, at der er prioriteret flere midler til økologiforskningen.

"Den er afgørende for at opretholde en dansk førerposition på økologiområdet".

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle