Gylden regel i fare: Generationsskifte kan i mange tilfælde blive dyrere

Landbrug & Fødevarer er stærkt kritisk over for at Skattestyrelsen får en række muligheder for at fravige plus-minus15 procent reglen ved ejendomsoverdragelse. Dermed rammes generationsskifterne.

Generationsskifte i landbruget kan ifølge Landbrug & Fødevarer blive væsentligt dyrere i fremtiden.

Skattestyrelsen forventes nemlig snart at udsende et såkaldt styresignal, som fastlægger de tilfælde, hvor skattemyndighederne kan afvige fra hovedreglen om, at man kan overdrage ejendom til nærtstående familie til plus-minus 15 procent af den offentlige ejendomsvurdering uden skattemæssige konsekvenser.

Fra at plus-minus 15 procent reglen er en stort set ufravigelig hovedregel, så vil der i fremtiden være en række undtagelser, som betyder at reglen kan tilsidesættes. Det vil i mange tilfælde kunne gøre generationsskifter markant dyrere. Det er dybt problematisk, mener Landbrug & Fødevarer om skattereglen, der som tidligere skrevet i LandbrugsAvisen har været under pres..

- Det er tidligere af Højesteret slået fast, at det er det offentlige som må bære risikoen ved forkerte ejendomsvurderinger. Med den nye praksis bliver det i stedet borgerne. Det er et uholdbart skridt tilbage, og det vil kunne få store konsekvenser for mange landbrugsvirksomheder, der skal generationsskifte, udtaler Morten Holm Østergaard, erhvervspolitisk chef i Landbrug & Fødevarer, i en pressemeddelelse.

Retssikkerhed

I udkast til det nye styresignal nævnes flere eksempler på holdepunkter, som kan udgøre en særlig omstændighed, der altså betyder at plus-minus 15 procent reglen kan fraviges.

Det er blandt andet, hvis der foreligger salgsforhandlinger, herunder udbud og købstilbud. Hvis der foreligger en vurdering af ejendommen, herunder dagsværdi fastlagt i regnskabet, der adskiller sig fra overdragelsessummen. Og hvis der foreligger en underliggende realkreditvurdering, der adskiller sig fra overdragelsessummen. 

- Det er problematisk, at for eksempel en underliggende vurdering fra et realkreditinstitut, som ofte foretages bag et skrivebord, kan gøre, at man ikke længere kan overdrage til plus-minus 15 procent af ejendomsvurderingen. Samfundet har brugt milliarder på at udvikle et nyt og mere retvisende ejendomsvurderingssystem. Men med Skattestyrelsens udkast til styresignal kan de – sat på spidsen – fremover se stort på de nye vurderinger og lægge bevisbyrden på borgeren, hvis de er uenige i Vurderingsstyrelsens vurdering. Det er trist i forhold til borgernes retssikkerhed og grotesk i forhold til den investering, som det nye ejendomsvurderingssystem er, siger Morten Holm Østergaard, som påpeger, at ændringen går stik imod regeringsgrundlaget.

- Det hænger på ingen måde sammen, at man administrativt laver en ændring, som uden tvivl er i modstrid med den nye regerings intentioner i regeringsgrundlaget, hvor man netop vil lette generationsskifter ved at nedsætte bo- og gaveafgiften.

Landbrug & Fødevarer forventer ikke, at reglerne om særlige omstændigheder ændres, når de nye ejendomsvurderinger er på plads.

Det forventes, at Skattestyrelsen snarest offentliggør styresignalet. 


 

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle