Her er EUs udspil: Landbruget skal gennem kæmpe forandringer

En lang række tiltag skal gøre landbruget grønnere senest i 2030.

Færre og mindre giftige pesticider. Mindre gødning. Mindre antibiotika. En større andel af de dyrkede areal skal være økologisk.

Det er nogle af de helt centrale forslag, som EU Kommissionen fremlagde i dag i dens strategi for et grønnere landbrug inden 2030.

Forslagene er beskrevet i en 'Farm to fork' - eller 'Gård til gaffel' - strategi og biodiversitetestrategi, der blev præsenteret af Kommisionens viceformand Frans Timmerman på et møde kl. 12. 

er flere år undervejs

Strategierne er ikke lovforslag, og der går formentlig mellem to og fem år før virkningerne af de to strategier ’Farm to fork’ og Biodiversitet, får praktisk betydning for EUs landmænd.

I de to år skal forslagene debatteres bredt, før de i den sidste ende kan vedtages af  EUs ministerråd for bl.a landbrug og fiskeri, sundhed og miljø. 

Strategierne er en del af EUs Green Deal, der er EUs overordnede strategi for en klimaneutral union i 2050. 

Kommissionen lægger med udspillet op til, at der i 2021 efter en konsekvensanalyse vil komme bindende mål for naturbeskyttelse.

De konkrete forslag

Helt konkret indeholder de to strategier fra Kommissionen følgende:

Pesticider: Forbruget og risikoen ved pesticider skal halveres med udgangspunkt i det nuværende forbrug i det enkelte land senest 2030. Dog skal landenes forskellige udgangspunkter tages i betragtning.
Biodiversitet: En tiendedel af landbrugsarealerne skal genetableres som arealer med særlig høj biodiversitet.
Næringsstoffer: Tabet af næringsstoffer skal sættes ned med mindst 50 procent, samtidig med at jordens frugtbarhed ikke må falde. Det forventes, at det vil reducere forbruget af gødning med mindst 20 procent senest 2030.
Medicin til dyr: Forbruget af medicin til husdyr og fiskeopdræt skal halveres senest 2030.
Økologi-areal: Skal tredobles fra 8 procent til 25 procent. Det skal bl.a. ske ved at stimulere efterspørgslen.

Opdateret kl. 14.04

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle