Hver tiende Danish Crown-ejer har fået B-pris: 100.000 kroner trukket hos én ejer

150 andelsejere har mærket prishammeren fra Danish Crowns nye B-priser efter kun tre uger. Ledelse melder, at man følger området tæt.

Allerede i de første tre uger af den nye afregningsmodel med "straf-fradrag" på ekstraoridinært stigende leverancer til Danish Crown - også kaldet de såkaldte B-grise - er hver tiende andelsejer blevet ramt af fradraget.

Det melder slagterikoncernen selv i sit nyhedsbrev torsdag. Godt 150 andelsejere er blevet trukket i afregningen - med alt fra én gris til over 500 grise.

Med et fradrag per gris på aktuelt 190 kroner per gris, svarer det til næsten 100.000 kroner i lavere udbetalt griseafregning for de 500 grise.

Såvel Nicolaj Nørgaard, daglig leder af Ejerservice i koncernen, som bestyrelsesformand Erik Bredholt melder i nyhedsbrevet, at man følger området tæt, fordi der er mange spørgsmål - men også at flere er blevet ramt fejlagtigt.

"Der er desværre nogle bump på vejen, som vi gerne ville have været foruden", forklarer Erik Bredholt og udelukker ikke, at der måske kan blive tale om at justere på modellen.

"Vores hensigt har fra start været at sikre, at de stabile leverandører fortsat kan få deres grise slagtet planmæssigt. Det er fortsat målet, og der er ingen tvivl om, at de fleste af dem, der nu oplever fradrag i afregningen, skyldes en meget markant vækst i tilførslerne, men omvendt er der også en del tilfælde hvor stabile leverandører er blevet trukket, og det er vi nu ved at finde forklaringerne på", udtaler Erik Bredholt i nyhedsbrevet.

Baggrunden for tiltaget var en forventning om stærkt stigende antal slagtesvin til Danish Crowns danske slagterier som følge af ASF-udbruddet i Tyskland, der satte en prop i afsætningen af smågrise, hvilket fik nogle leverandører til at fylde samtlige stier med med svin til opfedning. 

Danish Crown ønskede da at tage vare på noteringen til de stabile leverandører med det formål også at sikre, at der ikke blev en pukkel af udsatte grise.

Modellen giver hver svineproducent en kvote svarende til det af de to seneste regnskabsår, hvor han leverede flest grise - tillagt 4 procent. Udregningen foregår på baggrund af et rullende gennemsnit på 5 og 13 uger.

Alligevel har hver tiende andelsejer oplevet fradrag i afregningen allerede i løbet af de tre første uger.

"Det er nyt land for os. Derfor har ingen erfaringer med hvilke uregelmæssigheder i leveringsmønstrene, vi skal tage højde for, eller hvordan produktionsmønstrene ændrer sig, når forudsætningerne for vores erhverv fra den ene dag til den anden bliver ændret så drastisk, som det skete i september. Derfor lytter vi også til alle henvendelser, så vi på den baggrund løbende kan evaluere og tage stilling til om modellen skal justeres", siger Erik Bredholt.

Nicolaj Nørgaard pointerer, at en del har betragtelige afvigelser i deres leveringsmønstre og at en del leverandører er blevet overraskede over, at de er blevet ramt på afregningen.

Ejerservice registrerer alle henvendelse fra andelsejerne omkring kvotesystemet. Et udvalg af tre medlemmer fra andelsselskabets bestyrelse vil evaluere, om modellen fungerer, som den var tiltænkt.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle