Kæmpe minus hos Danish Pig Genetics-forhandler

Resultatet er meget utilfredsstillende, lyder det i Breeders of Denmark A/S's årsrapport.

Med et årsresultat på -8,2 mio. kr. slår Breeders of Denmark A/S et stor hul i pengekassen i regnskabsåret for 2018/19, hvor selskabets egenkapital samtidig er faldet med et lige så stort beløb nemlig fra 21,2 til 13,0 mio. kr.

Det fremgår af selskabets årsrapport.

Underskuddet på 8,2 mio. kr. kommer efter tre år med pæne overskud på henholdsvis 1,4, 6,5 og 3,6 mio. kr. Seskabets afkastningsgrad var -9,2 procent og selskabets soliditet faldt fra 20,5 til 13,1 procent.

Ejerne betegner selv resultatet som meget utilfredsstillende og forklarer det med prisstigninger i Danmark, der har ”medført udfordringer på salget af avlsdyr og sæd i EU”, og at lave priser i Østeuropa har ”medført et markant mindre salg”.

Samtidig har afrikansk svinepest i Asien ”medført store forskydninger i leverancerne”.

Selskabets forretning består bl.a. i forhandling af sæd og grise fra partnere i Danmark og udlandet herunder avlsgrise fra det nystartede Danish Pig Genetics, der er en gruppe svineavlere, der brød med DanBred og stiftede deres eget avlsselskab i 2018.

Ser positivt på forventet salg

Det fremgår af regnskabet, at Breeders-koncernen har fastholdt sine medarbejderne ”med de kompetencer og den viden, der er nødvendig for en fortsat udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold”. Ledelsen anfører videre i sin beretning, at der ”derfor fortsat er grundlag for at se positivt på det forventede salg af Danish Genetics avlsdyr.”

Som trusler peger ledelsen på spredning af afrikansk svinepest til flere lande i Europa, herunder Tyskland, og at sygdommen, hvis den nærmer sig Danmark, vil medføre begrænsninger og øgede omkostninger for virksomheden.

En anden trussel er en voldgifts- og retssag, som Landbrug & Fødevarer har anlagt mod Breeders of Denmark i forbindelse med Landbrug & Fødevarers opsigelse af alle aftaler i DanAvl-systemet til udløb 31. december 2017.

”Der foreligger ikke for nuværende tilstrækkelig substantiel viden om disse sager eller deres mulige løsninger”, skriver ledelsen i årsrapporten.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle