Kender du til en bøvlet eller unødig regel i landbruget?

Så er der nu håb, for landbrugsminister Jacob Jensen opfordrer alle til at komme med eksempler på unødige og bøvlede regler i landbruget.

Minister for fødevarer, landbrug og fiskeri Jacob Jensen (V) efterlyser eksempler på unødige og bøvlede regler i landbruget og fødevareerhvervet. 

Det skyldes, at ministeren torsdag har skudt gang i sit projektet "lug ud i lovgivningen".

Ministeren lovede allerede, da han tiltrådte i december 2022, at en af hans mærkesager ville være at gøre det nemmere at være landmand.

Derfor skal al lovgivning og alle regler gennemgås, med den ambition at luge ud.

Så kender du til en sådan regel, kan du bidrage ved at sende dit eksempel på en regel eller lov, der skal kigges på i til mailen: lugud@fvm.dk.

Selv nævner ministeren blandt andet, at han undrer sig over, at Danmark er det eneste land i EU med krav om, at æg skal stå på køl. 

Han opfordrer alle, der kan komme i tanke om andre unødigt bøvlede regler til at henvende sig.

Tidligere har vi på LandbrugsAvisen blandt andet beskrevet, hvordan Søren Laustsen fra Sønderjysk Landboforening har opfordret til, at der indføres en bagatelgrænse. 

En landmand, han kender, oplevede nemlig, at 0,06 af hans hektar ikke blev godkendt i en kontrol af landbrugsstyrelsen. Det betød, at hans tilskud blev reduceret med 30 kroner.

En lignende oplevelse havde mælkeproducent Hans Gejl i 2022. Han blev her trukket 60 kroner i støtte, fordi der manglede fem planter i et læhegn på i alt omkring 1,5 kilometer og med 4.320 planter. Det havde Landbrugsstyrelsen talt sig frem til ved en stikprøvekontrol. 

Senest har vi også beskrevet, hvordan myndighederne vil kræve tilskud tilbage fra lodsejere, som ifølge Kammeradvokaten har fået for høje tilskud til paragraf 3-arealer op til 15 år tilbage i tiden.

Det kaldte Thor Gunnar Kofoed, viceformand i Landbrug & Fødevarer for et "et langsomt, statsligt tyveri, som ingen andre borgere i det danske samfund ville acceptere". 

Emneord

Top2

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle