Klagenævn går imod landmænd i sag om sprøjteforbud i Beder

Aarhus Kommune har fået medhold i sagen om sprøjteforbud i Beder, der har verseret siden 2013.

Miljø- og Fødevareklagenævnet har givet Aarhus Kommune medhold i, at det var i orden at indføre forbud mod anvendelse, opbevaring og håndtering af pesticider på ni ejendomme syd for Aarhus.

Det skriver Landbrug & Fødevarer i en pressemeddelelse.

Landbrug & Fødevarer har sammen med de engagerede lokale foreninger klaget på vegne af lodsejerne, og chefjurist Charlotte Bigum Lynæs er både ærgerlig og uforstående over afgørelsen fra Miljø- og fødevareklagenævnet, som skete med stemmerne 7 mod 1.

"Aarhus Kommune har efter vores bedste faglige og juridiske analyser ikke løftet bevisbyrden for, at et omfattende totalforbud er nødvendigt for at sikre drikkevandsinteresserne. Det er et grundlæggende krav,  at alle andre og mindre indgribende løsninger har været prøvet og er afvist", siger Charlotte Bigum Lynæs, som peger på, at kommunen burde have indledt en reel forhandling om frivillige aftaler eller købe ejendommene.

Hun peger videre på, at Aarhus Kommune i mindst en af sagerne har afvist at forlænge en frivillig aftale om pesticidfri anvendelse, og for alle lodsejerne har tilbudt en kompensation i en sådan størrelse, at der ikke er tale om fuld erstatning.

"Her lever kommunen op til hverken Grundloven eller miljøbeskyttelsesloven", siger Charlotte Bigum.

Hun vil sammen med Landbrug & Fødevarers advokat Håkun Djurhuus nu nærlæse afgørelsen i sagen, som kan tages videre til domstolene inden for 6 måneder.

"Vi vil nøje gennemgå præmisserne for afgørelsen med henblik på at vurdere de juridiske muligheder", siger Charlotte Bigum Lynæs.

Seks år med sagen

Sagen har verseret i seks år, siden Aarhus Kommune udarbejdede "Indsatsplan Beder" i 2013. Et egentligt sprøjteforbud blev en realitet i november 2017 da et flertal i Aarhus byråd forbød 11 landmænd i Beder at bruge pesticider på deres marker.

Faglig tvist

Landbrug& Fødevarer og Seges anfægtede i 2017 Aarhus Kommunes grundlag for sprøjtefobuddet idet de gennemgik hver enkelt af de 33 boringer, hvor Aarhus kommune hævder at have fundet godkendte pesticider og nedbrydningsprodukter over grænseværdien. Deres gennemgang viste,at der i 31 tilfælde tale om forbudte eller regulerede stoffer.

Efterfølgende gennemgik forskere fra Aarhus Universitet analyserne fra de 33 boringer, hvor der ifølge Aarhus Kommune er fundet godkendte pesticider og nedbrydningsprodukter heraf over grænseværdien.

Og de gav Landbrug &Fødevarer og Seges næsten ret. Der var nemlig, ifølge forskerne, to boringer.

"Med undtagelse af en mindre misforståelse, så har landboforeningerne ret i, at fundene langt overvejende hidrører fra forbudte eller regulerede stoffer, og derfor er forårsaget af "fortidens synder," skriver professor Per Kudsk på vegne af de tre eksperter, ifølge Århus Stiftstidende.

Kommunens afgørelser om erstatning er ikke prøvet af Miljø- og fødevareklagenævnet, men kan indbringes for taksationskommissionen. Klagerne er af kommunen blevet tildelt erstatninger på mellem ca. 200.000 og 1.400.000 kr.

Hele afgørelsen kan ses her.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle