Lad økologien vokse i både maver og på marker

Af Hans Erik Jørgensen, formand for Økologisektionen i Landbrug & Fødevarer

Danskerne er sammen med schweizerne de folkefærd i verden, der bruger flest penge på økologiske varer, og gennem mange år er det økologiske forbrug steget år for år. Den udvikling bør fortsætte, også efter at en CO2-afgift måtte være indført på landbruget.

Vi har med begejstring taget regeringens ønske om at fordoble det økologiske areal, forbrug og eksport til os som et mål vi gerne vil være med til at indfri. Det kræver ikke desto mindre stabile rammer for de store, grønne investeringer, vi står overfor i de kommende år.

Lige nu må vi stå tålmodigt og venter på, hvordan afgiftsstrukturerne i både Danmark og EU kommer til at lande. En CO2-afgift i Danmark vil ramme økologiske køer, såvel som økologiske ægproducenter, griseproducenter og planteproducenter. Ja faktisk risikerer den at stække eller i værste fald helt lukke den økologiske produktion af mælk, ost og kød.

Klimavirkemidler

Selvom landmænd og økologer normalt ser sig selv som optimistiske, pragmatiske mennesker, er der grænser for, hvor længe usikkerheden kan vare. Vi står i forvejen i en situation, hvor det økologiske salg de sidste par år har været presset af høj inflation og et mindre råderum i de danske familiers husholdningsbudget. Derfor håber jeg, at politikerne vil sætte endnu mere turbo på at fremme de positive virkemidler, der skal understøtte økologien frem for at afvikle produktionen. Det drejer sig om at investere i en fortsat udvikling af det økologiske marked – både herhjemme og internationalt. Men det drejer sig i særdeleshed også om at sikre en stærk forsknings- og innovationskraft, der fx kan tilvejebringe flere klimavirkemidler til den økologiske produktion. På EU-niveau er der mål om, at økologien i gennemsnit skal udgøre 25 pct. af landbrugsarealet i 2030, fordi det betragtes som et helhedsorienteret virkemiddel med positive effekter for såvel klima, miljø, natur og biodiversitet, dyrevelfærd og land/by-kontakten. Så lad os stå sammen om høje ambitioner for økologisk landbrug i hele EU og sikre, at vi også faktisk får ambitionerne til at slå rod og spire på markerne. For selvom økologi ikke er svaret på alt, så giver det et væsentligt bidrag i forhold til at nå de mål som ligger i den grønne omstilling . Danske forbrugere har tillid og tiltro til økologiske produkter i særdeleshed og danske fødevarer i al almindelighed. Sådan skal det også være fremad, og derfor skal rammerne for udvikling være på plads.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle