Landbrugets overskud af næringsstoffer falder

DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug beretter i ny rapport, at landbrugets overskud af næringsstoffer faldt i 2014/15.

I forhold til gennemsnittet af de seneste fem år er kvælstof-overskuddet i 2014/2015 reduceret med 1-2 kg per hektar, mens overskuddet af fosfor og kalium er stort set uændret.

Sådan lyder det fra DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug under Aarhus Universitet, der hvert år opdaterer de seneste 20 års balancer for landbrugets anvendelse af næringsstoffer. Det sker som led i myndighedsbetjeningen for Miljø- og Fødevareministeriet.

Den nyeste udgave – der dækker årene fra 1994/95 til 2014/15 - er netop offentliggjort, og konklusionen ligger i slipstrømmen på de senere års opgørelser: Faldet i landbrugets overskud af næringsstoffer har været støt faldende de seneste 20 år, om end faldet var størst indtil midten af 00’erne, hvorefter udviklingen synes at flade ud.

Der er vel at mærke tale om en rapport om tiden før landbrugspakken.

I hele perioden er overskuddet af kvælstof reduceret med 45-47 procent, mens overskuddet af fosfor er faldet 71 procent og kalium 63 procent.

Næringsstofbalancen beregnes på nationalt plan, hvor overskuddet er beregnet som forskellen mellem tilførsler af gødning, kvælstoffiksering, nedbør og fodermidler og fraførsler med vegetabilske og animalske produkter.

Den betydelige reduktion i overskuddet indtil midt 00’erne skyldes primært en øget udnyttelsesgrad af husdyrgødningen, ledsaget af reduceret forbrug af handelsgødning.

Faldet i overskuddet de senere år, der har været lidt svagere, skyldes især, at der er sket et fald i importen af fodermidler, samtidig med at fraførsler med vegetabilske produkter generelt har været stigende som følge af højere høstudbytter de senere år.

Kvælstofoverskud

Kvælstofudnyttelse

Fosforoverskud

Fosforudnyttelse

 

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle