Landmand hvirvlet ind i valgkamp i kommune - får nej til staldudvidelse

En landmand i Middelfart Kommune har fået afvist sin miljøgodkendelse. Venstre-politiker erkender, at valget har spillet ind på hans beslutning om at stemme blankt.

”Der er jo desværre gået valgkamp i det.”

Sådan lyder det fra Lars Holmegaard Larsen, svineproducent ved Båring i Middelfart Kommune. I juli ansøgte han om at udvide sin stald, så han kan producere cirka 17.000 slagtesvin årligt mod 8.800 svin i dag.

Siden kom forvaltningen i kommunen med sin indstilling. Meldingen var, at udvidelsen kunne leve op til lovkravene, hvis den blev tilpasset, og derfor burde politikerne nikke ja. Herefter er det som regel en ligetil sag.

Men i Middelfart Kommune valgte Energi- og Miljøudvalget at stemme godkendelsen ned. Tre stemte imod, en stemte blankt og en stemte for godkendelsen.

Det har Fyens Stiftstidende berettet – de har også interviewet Venstre-politikeren Kaj Piilgaard Nielsen, som erkender, at han stemte blankt, fordi han frygtede en vælgerlussing.

K-politiker på landmands side

En anden byrådspolitiker, den konservative borgmesterkandidat Morten Weiss-Pedersen, er fortørnet og taler om magtmisbrug. Han har indklaget sagen for Ankestyrelsen, som tager stilling til kommunal praksis.

”Sagen handler om det rent principielle i, at man som politiker ikke skal gå ind og udfordre lovgivningen, så man ender med at ramme en borger, der har retten på sin side”, siger politikeren til Fyens Stiftstidende.

Over for Landbrugsavisen.dk ærgrer svineproducent Lars Holmegaard Larsen sig over sagen, hvor nogle naboer i området har klaget over udvidelsen. Takket være forbedret ventilation, punktudsugning og højere udluftningsskorsten reduceres lugtgenerne.

Han ville ikke være afvisende over for flere tilpasninger til staldudvidelsen.

Hvad synes du om, at nogle politikere har givet dig afslag, selvom forvaltningen har indstillet til godkendelse?

”Jeg tror jeg bare, at jeg vil holde for mig selv,” svarer han.

Miljørådgiver Tine Zimmermann, der er teamleder hos rådgivningsvirksomheden Patriotisk Selskab, er svineproducentens rådgiver på sagen. Hun forklarer, at de lige nu har henholdt sig til, at svineproducenten ikke som krævet af bekendtgørelsen fik en partshøring inden afslaget – og at man håber, at kommunen vil tage sagen op igen. De foretrækker en løsning i kommunen frem for en klagesag.

Udvalgsformand tavs

Landbrugsavisen.dk ville gerne spørge formanden for Miljø- og Energiudvalget, Agnete Damkjær (R), hvorfor udvalget har afvist ansøgningen, selvom forvaltningen anbefalede at gå mod en godkendelse.

Agnete Damkjær ønsker dog ikke på nuværende tidspunkt at kommentere sagen. Fyens Stiftstidende har tidligere skrevet således: "...(hun) mener ikke, at man fra politisk hold med den ene hånd kan satse på Båring som udviklingsområde og med den anden hånd give lov til at udvide en nærliggende svineproduktion."

Stalden ligger cirka 400 meter fra landsbyen. Der er en mark imellem byen og bedrift.

I kommunens referat af udvalgsmødet står der:

"Flertallet af udvalget, bestående af Agnete Damkjær, Paw Nielsen og Peter Storm kan konstatere, at den ansøgte svineproduktion er lokaliseret forholdsvis tæt på Båring by med udviklingsområder (knap 400 m). Uanset overholdelse af standard miljøkrav, vil mange mennesker komme til at opleve gener fra svineproduktionen. På den baggrund vedtog flertallet at meddele afslag til den ansøgte udvidelse af svineproduktionen."

En anden landmand vandt

For to år siden kom svineproducent Søren Hansen fra Næstved Kommune ud for en lignende sag, hvor udvalgspolitikere nedstemte hans miljøgodkendelse, selvom forvaltningen vurderede, den levede op til lovkravene.

I sagen endte Søren Hansen med at få sin miljøgodkendelse godkendt af byrådet i Næstved Kommune.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle