Landmand idømt fængsel for mishandling og uforsvarlig behandling af dyr

En landmand er blevet idømt 30 ubetinget fængsel for mishandling og uforsvarlig behandling af dyr.

Den 27. oktober 2017 kom Landbrugsstyrelsen på uanmeldt besøg på en landejendom mellem Juelsminde og Horsens. På landejendommen fandt kontrolløren fra Landbrugsstyrelsen en række døde dyr og otte stærkt afmagrede kreaturer af racen Limousine. Embedsdyrlægen blev tilkaldt og skønnede det uforsvarligt at lade de ottekreaturer leve, og derfor blev de aflivet.

Det skriver Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Tirsdag den 25. februar var den 63-årige ejer af kreaturerne i retten i Horsens, og her forklarede han, at alt hvad han rørte ved i 2017 gik galt, høsten var dårlig, han var stresset og havde det psykisk dårligt, og han derfor kunne han ikke overskue tingene.

Delvis betinget dom

Landmanden blev dømt for mishandling af dyr, for så vidt angår de døde kreaturer, og for grovere uforsvarlig behandling af de otte levende dyr. Han fik en kombinationsdom på tre måneders fængsel, hvoraf de 30 dage skal afsones, og de 60 dage blev gjort betinget.

Han blev betinget frakendt retten til at eje, bruge, passe eller i det hele taget beskæftige sig personligt med produktionsdyr i en periode på tre år fra endelig dom.

Retten lagde vægt på at det var en meget grel sag, hvor udgangspunktet er ubetinget fængselsstraf og ubetinget rettighedsfrakendelse, men da tiltalte var ustraffet, og da sagen havde været længe undervejs, fandt retten det forsvarligt at gøre dommen delvist betinget, forklarer anklager Lone Petri Kristensen fra Sydøstjyllands Politi.

Med hensyn til den betingede rettighedsfrakendelse lagde retten bl.a. vægt på, at den 63-årige landmand før, under og efter gerningstidspunktet har værret ansat som medhjælper på en anden gård, hvor han har passet dyrene upåklageligt.

Tiltalte nævnte desuden, at han i dag ikke ejer nogen produktionsdyr og heller ikke har til hensigt at holde dyr igen.

Den dømte udbad sig betænkningstid med hensyn til at anke dommen.

 

 

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle