L&F: Ministeriet overdriver kvælstofudledningen

Eva Kjer Hansens ministerium har præsenteret pessimistiske kvælstofberegninger, siger Landbrug & Fødevarer.

Eva Kjer Hansen har som miljø- og fødevareminister tegnet et skønbillede af, hvor stor kvælstofudledningen til vandmiljøet bliver, efter landbrugspakken er indført.

Faktisk forholder det sig helt omvendt, lyder det nu fra Landbrug & Fødevarer.

Merudvaskningen, som kommer ved udbringning af mere gødning, når undergødskningen ophæves, er centralt i det meget omdiskuterede kvælstofregnskab under landbrugspakken.

"I ministeriet har man forregnet sig, når man opgør denne effekt," lyder det fra Flemming Nør-Pedersen, direktør i Landbrug & Fødevarer.

Landbrug & Fødevarer påpeger i deres høringssvar til NaturErhvervstyrelsen, at ikke alle landmænd vil udnytte deres nye kvælstofkvote fuldt ud.

"Det afhænger helt af hvad der økonomisk optimalt på den enkelte bedrift," påpeger Flemming Nør-Pedersen.

Helt konkret vurderer Landbrug & Fødevarer, at kun hver anden landmand vil gødske fuldt ud. Dermed bliver mergødskningen - højt sat - 70.000 ton kvælstof, hvilket er et godt stykke under ministeriets tal, 92.000 ton kvælstof.

"Det er jo stærkt foruroligende at man overdriver hvor meget gødning, som kommer på markerne. Så er det jo klart at man får et helt misvisende billede af merudledningen," siger Flemming Nør-Pedersen.
 

Dernæst har ministeriet ikke taget højde for, at jorden er udpint, og at der de første år vil være en immobilisering, hvor kvælstof indbygges i jorden organisk puljer, lyder det fra Landbrug & Fødevarer.

Derudover har ministeriet ikke indregnet den forsinkelse, som er fra mark til fjord, lyder det fra L&F-direktøren.

"Ministeriet har ikke medtaget disse helt centrale forhold. Når man så noterer sig, at der er stor bekymring omkring udledningen de første år, så er man altså også nød til at tegne et retfærdigt billede af det. Det nytter ikke noget, at man ikke har styr på fakta og beregningsforudsætningerne, når resultaterne har så afgørende betydning i den politiske debat," lyder det fra Flemming Nør-Pedersen.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle