Målrettede efterafgrøder stort set uændret i 2022

I 2022 skal den målrettede kvælstofregulering sikre en kvælstofindsats på 3.514 ton kvælstof.

Indsatsbehovet for den målrettede kvælstofregulering er i 2022 er tæt på det samme som i 2021.

Det skriver Landbrusstyrelsen i en pressemeddelelse.

Styrelsen har samtidig offentliggjort et Danmarkskort, hvor landmanden kan se, hvor det er muligt at søge tilskud til at gennemføre indsats i den målrettede regulering. Se kortet her.

I 2022 skal den målrettede kvælstofregulering sikre en kvælstofindsats på 3.514 ton kvælstof. Det svarer til ca. 373.468 ha efterafgrøder, og det er tæt på indsatsbehovet for 2021.

Indsatsbehovet er i 2022 fordelt på de samme 69 områder – de såkaldte kystvandoplande – det samme antal som sidste år.

Indsatsbehovet er på kortet vist i procent af efterafgrødegrundarealet i de enkelte kystvandoplande, hvor der er behov for at etablere virkemidler for at reducerede udledningen af kvælstof til kystvande.

I 2022 er den øvre grænse for det vejledende indsatsbehov 31 pct. af efterafgrødegrundarealet. I 2021 var den øvre grænse 30,9 pct. Den lille stigning i den øvre grænse skyldes ændringer i efterafgrødegrundarealet, oplyser Landbrugsstyrelsen.

Den målrettede regulering fra 2022 skulle efter planen have været udarbejdet på baggrund af de kommende vandområdeplaner 2021-2027, men på grund af de politiske forhandlinger af landbrugsaftalen (og den deraf følgende forsinkelse af vandplanerne), er indsatsbehovet for 2022 beregnet på baggrund af vandområdeplanerne for 2015-2021.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle