Massive nedskæringer i Landbrugsstyrelse bekymrer L&F

L&F frygter nye forsinkelser og ventetider på udbetalinger af tilskud fra Landbrugsstyrelsen.

Udsigten til dramatiske besparelser og en omfattende fyringsrunde i Landbrugsstyrelsen vækker dyb bekymring i Landbrug & Fødevarer.

Det siger områdedirektør Niels Peter Nørring.

"Vi har i adskillige år oplevet, at Landbrugsstyrelsen på en række områder har haft problemer med at håndtere sagsbehandling og udbetaling af de tilskud, som vores landmænd er berettiget til", siger han.

"For os er det altafgørende, vi vi har en styrelse, som kan sikre hurtig udbetaling til landmændene og en administration i henhold til reglerne".

Sager samler støv

"På moderniseringsordningen og på miljøteknologi har vi sager, der er flere år gamle, og vi har haft massive problemer med at få udbetalt arealstøtten til økologer og plejegræs", fortsætter Niels Peter Nørring.

Han understreger, at Landbrug & Fødevarer set det som en klar forudsætning, at Miljø- og Fødevareministeriet sikrer, at Landbrugsstyrelsen har en bevilling, som kan sikre en tilfredsstillende sagsbehandling.

Hvordan dét sikres med store nedskæringer i en situation, hvor Landbrugsstyrelsen allerede har store udfordringer, har Niels Peter Nørring svært ved at se.

"Vi ved, at Landbrugsstyrelsen arbejder med at effektivisere og digitalisere deres sagsbehandling, og når man har de nødvendige IT-løsninger vil det formentlig kunne løse en del af udfordringerne. Men vi finder det dybt bekymrende, at man skærer her og nu, hvor der allerede ligger pukler af sager og hober sig op".

"I Landbrug & Fødevarer har vi en klar forventning til, at der ligger en gennemarbejdet plan, som vil sikre, at styrelsen kan leve op til god sagsbehandling og korte sagsbehandlingstider. I modsat fald vil vi opfordre til, at ministeriet genovervejer disse nedskæringer".

10. oktober store fyredag

Ifølge Landbrugsstyrelsen vil mellem 60 og 70 medarbejdere, herunder i den nye afdeling i Augustenborg, den 10. oktober få besked om, at de skal se sig om efter et andet job.

De mange afskedigelser, der svarer til ca. hver 20. medarbejder i  Landbrugsstyrelsen, er konsekvensen af et fald i bevillingen til Landbrugsstyrelsen på 18 procent frem mod 2022, heraf 70 millioner allerede i 2019.

»Det her er en meget stor mavepuster til Landbrugsstyrelsen. Vi kommer til at sige farvel til mange dygtige medarbejdere og står overfor nogle meget hårde prioriteringer,« siger Jette Petersen, direktør i Landbrugsstyrelsen.

EU-støtte får 1. prioritet

Jette Petersen understreger, at Landbrugsstyrelsen vil gøre sit yderste for, at nedskæringerne ikke kommer til at forsinke udbetalingen af landbrugsstøtte i december.

"Vi ved alle sammen i styrelsen, hvad de penge betyder for landmændene. Vi vil gøre alt for, at vi når de mål, vi har sat på området.« På andre områder kommer landmænd uundgåeligt til at mærke, at kadencen i styrelsens sagsbehandling vil gå ned, erkender Jette Petersen. Det gælder bl.a. udbetaling af projekttilskud. »Vi har allerede udfordringer mht til udbetalinger af projekttilskud, og det kommer til at vare en tid, før det bliver bedre. Til gengæld ser det pænt ud med økologiske arealtilskud og plejegræsordningerne".

Alle afdelinger rammes

Jette Petersen oplyser, at der er sat gang i en større handlingsplan, hvor digitalisering og effektivisering skal bringe styrelsen på fode i en ny, økonomisk virkelighed.

"Det vil vi kunne høste effekten af på sigt, men ikke her og nu. Det tager tid at implementere. Så der vil uundgåeligt være en periode, hvor vi er nede".

Ifølge Jette Petersen vil alle Landbrugsstyrelsens lokaliteter, herunder den nye afdeling i Augustenborg, blive berørt af fyringer.

"Konkret hvor mange hvor, er endnu ikke endeligt fastlagt", siger hun.

De mange afskedigelser vil blive gennemført 10. oktober.

Skal spare 70 mio i 2019

Landbrugsstyrelsen står overfor et fald i bevillingen på 18 procent frem mod 2022, dels pga generelle sparekrav og dels fordi midlertidige bevillinger, bl.a. til udflytning, udløber,

Allerede i 2019 skal Landbrugsstyrelsen spare 70 mio kroner.

Rettet 19.9.2019 kl. 21:40: Fra '20 procent' til 'hver 20. medarbejder'.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle