Merrild: Liberalisering af landbrugslov fjerner fokus fra det reelle problem

Landbrug & Fødevarer var onsdag i foretræde i Folketingets fødevareudvalg for at tale imod en liberalisering af landbrugsloven.

Landbrug & Fødevarer var onsdag eftermiddag i foretræde i Udvalget for Fødevarer, Landbrug & Fiskeri for at for at forhindre en liberalisering af landbrugsloven, der i virkeligheden kan give den helt modsatte effekt. Det skriver maskinbladet.dk.

"Hvis den foreslåede liberalisering medfører, at det udelukkende bliver kapitalinteresser, som køber jorden som investeringsobjekter for at opnå landbrugsjordens værdifasthed, risikerer vi at få landbrugsarealer, hvor der ikke kommer en animalsk produktion. Det er nu engang mælk og kød, der gør, at vi har en stor landbrugsproduktion i Danmark," sagde Martin Merrild til maskinbladet.dk.

Ifølge Martin Merrild er det især er de unge landmænd, der risikerer at blive skubbet til side med den nye lovgivning, og det stiller selvejet i fare til fordel for danske og udenlandske kapitalinteresser.

"Vi kender det fra andre lande, hvor der er stor interesse for at investere i landbrugsjord som et rent investeringsobjekt. Den slags interesser vil ikke have besværet med at have en animalsk produktion, og dermed risikerer vi, at jorden alene bruges til kornproduktion. Det holder ikke vore mejerier, slagterier og grovvarevirksomheder i gang. Det er et skridt i den forkerte retning og tager fokus væk fra det virkelige problem, som er at få hjulpet de unge landmænd i gang på nogle ejendomme. Det er dem, der skal bære produktionen videre," sagde Martin Merrild til maskinbladet.dk.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle