To miljømilliarder til bedre vandmiljø, mere skov og rent drikkevand

Aftalepartierne bag Grøn Fond har netop afsat to mia. kr. til bedre vandmiljø og drikkevandsbeskyttelse, mere skov, en PFAS-handlingsplan og en indsats mod generationsforureninger. Desuden afsættes 1,2 mia. kr. til at gennemføre Danmarks første klimatilpasningsplan.

Regeringen og aftalepartierne (Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten og Radikale Venstre) har netop indgået aftale om en substantiel tilførsel af midler fra Grøn Fond til at håndtere nogle helt centrale miljøudfordringer.

- De to miljømilliarder skal bruges til vigtige initiativer, som alle danskere kommer til at mærke. Vi skal rejse mere skov for at få mere og bedre natur og styrke biodiversiteten. Vi skal beskytte vores drikkevand, som er noget af verdens bedste og skal blive ved med at være det. En havnaturfond skal forbedre vores vandmiljø fx ved at etablere stenrev og plante ålegræs. Vi har også afsat penge til at rydde op efter de store generationsforureninger og til at inddæmme, oprense og afværge PFAS-forurening, siger miljøminister Magnus Heunicke i en pressemeddelelse.

Regeringen fremlagde i oktober 2023 Danmarks første plan for klimatilpasning, som skal sikre kyster, byer, boliger og infrastruktur bedre mod konsekvenserne af
klimaforandringerne. Grøn Fond afsætter 1,2 mia. kr. frem mod 2029 til at gennemføre Klimatilpasningsplan 1.

To miljømilliarder

Foruden finansiering af Klimatilpasningsplan 1 afsættes der med Grøn Fond midler til at styrke natur og biodiversitet på land og i vand.

Der afsættes 625 mio. kr. til rejsning af ny skov. Pengene til mere skovnatur kan også bruges til at omdanne landbrugsjord til skov, og dermed modvirke kvælstofudvaskning til vandmiljøet.

Der er aftalt udmøntning af 500 mio. kr. til en havnaturfond, som følger af tillægsaftalen om udbudsrammer for 6 GW havvind og Energiø Bornholm. 

Grøn Fond afsætter også 200 mio. kr. til drikkevandsbeskyttelse, ligesom der afsættes yderligere 550 mio. kr. til regionernes arbejde med at rydde op efter de store generationsforureninger.

Med aftalen afsættes desuden 210 mio. kr. til en PFAS-handlingsplan, der skal beskytte mennesker og miljø mod forureningen fra PFAS. Midlerne kommer oveni de 198 mio. kr., der er afsat fra forskningsreserven og finansloven for 2024.

Miljøministeren vil nu indkalde aftalepartierne bag Grøn Fond til sættemøde om udmøntning af miljøinitiativerne.

Fakta om Grøn Fond 

  • Etableringen af Grøn fond blev aftalt i juni 2022 mellem den daværende socialdemokratiske regering, Venstre, SF, Radikale Venstre, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti.
  • Udmøntning af de 2,085 mia. kr. til indsatser på miljøområdet løber frem mod 2030.
  • Grøn fond skal bidrage til den grønne omstilling af Danmark, herunder indfrielse af Danmarks klimamål. Råderummet skal bruges på længerevarende investeringer i klima, grøn energi og miljø.
  • Fonden har afsat 53,5 mia. kr. til investeringer i den grønne omstilling frem mod 


 


 

Seneste videoer

Se alle

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle