Minister: Landbruget må gøre sig mere attraktivt

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye frygtede at praktikantordningen kunne bruges til social dumping.

Inger Støjberg måtte efter valget Grundlovsdag aflevere nøglerne til ministeriet til Socialdemokraternes Mattias Tesfaye, og som noget af det første tilbagerullede han de lempelser, som Støjberg havde indført. Med dags varsel. 

Dermed nåede lempelserne at være i kraft fra 1/6 til 4/7-19. Til frustration for mange.

Tilbage i maj 2019 lempede den daværende udlændinge-og integrationsminister, Inger Støjberg, ellers reglerne for udenlandske praktikanter i Danmark. 

Reglerne blev lempet så de kom tilbage til det, de var før første januar 2015. Og det vakte på daværende tidspunkt glæde i Landbruget

Den første juni 2019 trådte lempelserne i kraft, og antallet af praktikantansøgninger steg med 114 i forhold til måneden før. 

Frygter social dumping

Det mest centrale punkt i lempelserne, der nu er tilbagerullet, var udvidelsen af praktikperioden fra 12 måneder til 18 måneder. 

En udvidelse, Mattias Tesfaye frygtede kunne give social dumping. 

"Jeg ser stigningen af antallet af ansøgere til praktikantordningen som udtryk for, at flere landmænd har benyttet sig af muligheden og de lempede regler til at få billig arbejdskraft. Men det er ikke hensigten med ordningen", siger udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye

Stigningen er på 114 ansøgninger, fra 112 i maj, til 226 i juni.

Skal bruges rigtigt

Ministeren vil ikke bruge ordet misbrug i forbindelse med stigningen af ansøgningstallet. 

"Som minister er det mit ansvar at sikre, at ordningen rent faktisk bliver brugt til uddannelse og til unge mennesker. Derfor har jeg rullet ændringerne tilbage, så det er en ordning for unge under 30 år og med et krav om, at de lærer sproget", siger ministeren.

"Der er jo i forvejen unge, der gerne vil arbejde i landbruget. Det kan man se på, at der er unge, der søger ind på landbrugsskolerne", mener Mattias Tesfaye.

Han opfordrer landbruget til at gøre arbejdet i landbruget interessant for folk på overførselsindkomster eller fra andre dele af EU.

Han kan godt forstå, hvis nogen mener den senere tids frem og tilbage har været slingrekurs.

"Jeg kan godt forstå, hvis man i landbruget er træt af, at reglerne bliver ændret igen. Men jeg vil altså ikke tage ansvar for, at det er en slingrekurs", siger Mattias Tesfaye.
 

Faktaboks

Stramninger, lempelser, tilbagerulning. Her er hoved og hale i reglerne for udenlandske praktikanter.

  • Før 2015

Før første januar 2015 var reglerne:Praktikanten skal være fyldt 18, men ikke 35 år på ansøgningstidspunktet.Praktikopholdet skal supplere en uddannelse, som praktikanten er i gang med eller har afsluttet.Praktikanten kan være i praktik i op til 18 måneder i DanmarkDer stilles ikke krav til sprogkundskaber.

  • Efter 2015

Efter første januar 2015 og til første juni 2018 var reglerne:Praktikanten skal være fyldt 18, men ikke 30 år på ansøgningstidspunktet.Praktikopholdet skal supplere en uddannelse, som praktikanten er i gang med.Praktikanten kan være i praktik i op til 12 måneder i DanmarkPraktikanten skal dokumentere at have bestået en anerkendt sprogtest i enten dansk, svensk, norsk, engelsk eller tysk.

  • Fra juni til juli 2019

Fra første juni til fjerde juli 2019 var reglerne:Reglerne blev af Inger Støjberg ændret, så de var identiske med dem, der var før første januar 2015.

  • Fra juli 2019

Fra femte juli har reglerne været:Regelændringen blev tilbagerullet af Mattias Tesfaye pr. femte juli 2019, og er nu igen som de var efter første januar 2015.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle