Mols-sagen: Naturstyrelsen sigtet for dyremishandling

Østjyllands Politi har rejst sigtelse mod Naturstyrelsen for overtrædelse af dyrevelfærdsloven i Mols Bjerge. Styrelsen beklager og overvejer 'ansættelsesretlige' konsekvenser.

Sagen om de sultende kreaturer i Mols Bjerge har nu ført til, at Østjyllands Politi formelt har sigtet Naturstyrelsen for dyremishandling.

Det sker på baggrund af en stærkt kritisk dyrlægerapport og en politianmeldelse for dyremishandling af en borger.

Det skriver Naturstyrelsen selv i en pressemeddelelse.

Den statsejede kvægbesætning, som står for naturplejen i Mols Bjerge,  blev i februar 2021 tilset af dyrlægen, som fandt dyrenes tilstand stærkt kritisabel, idet dyrenes huld var langt under det, man kan forvente i en normal vinterperiode.

"Vi ser med stor alvor på denne sag, og kan kun beklage, at det er sket. Der burde have været handlet tidligere, så vi havde undgået, at nogle af dyrene i Mols Bjerge blev så afkræftede, at de døde eller måtte aflives. Den slags må selvfølgelig ikke ske på statens arealer", siger direktør i Naturstyrelsen Peter Ilsøe. 

Dumpet til øko-kontrol

Ud over sigtelsen for dyremishandling har Landbrugsstyrelsens Økologikontrol gennemført et uanmeldt kontrolbesøg ved besætningen.

Økologikontrollen har foreløbigt konkluderet, at dyrene på daværende tidspunkt ikke har været behandlet i overensstemmelse med dyrevelfærdsloven.

Sagen har nu ført til ekstra tilsyn med de græssende dyr i Mols Bjerge, ligesom Naturstyrelsen vil indføre månedlige dyrlægekontroller så længe sagen ikke er afgjort, i stedet for de hidtidige kvartalsvise dyrlægebesøg hos de græssende dyr. 

Naturstyrelsen er samtidig i gang med at afklare det nærmere hændelsesforløb og herunder tage stilling til eventuelle ansættelsesretslige konsekvenser.

Faktaboks

  •  Naturstyrelsen er i gang med at udarbejde en redegørelse og en handleplan til miljøministeren i forlængelse af sagen.
  • Naturstyrelsen ejer en besætning på ca. 160 kreaturer af racen skovkvæg, der indgår i naturforvaltningen af statens arealer i Mols Bjerge.
  • Formålet med at have de græssende dyr på Mols er at sikre og udvikle den unikke overdrevsnatur, herunder leve op til Natura 2000-planen for området.
  • Politiet og Fødevarestyrelsen har den 5. marts været på kontrolbesøg på baggrund af en politianmeldelse. Det har den 12. april ført til sigtelsen af Naturstyrelsen.
  • Naturstyrelsen har græsning på ca. 34.000 hektar, hvoraf der er aftaler med private dyreholdere om at udsætte dyr på ca. 30.000 hektar.
  • Kilde: Natursstyrelsen

 

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle