Myndigheder slår fast: Pant i landmænds betalingsrettigheder er uden værdi

Landbrugsstyrelsen arbejder på en løsning - men kan ikke svare på, om det vil koste landmænd tinglysningsgebyr.

Landbrugsstyrelsen bekræfter nu, at deres registering af pant i betalingsrettigheder ikke gælder.

Landbrugsavisen.dk har tidligere berettet om sagen, hvor Vestre Landsret den 7. juli har afsagt en kendelse, der sidestiller pant i betalingsrettigheder med pant i andre former for løsøre.

Dermed er konsekvensen af kendelsen, at sikringsakten for pantsætning af betalingsrettigheder er tinglysning i personbogen. Det vil føre til et eksta gebyr - som Landbrug & Fødevarer har kritiseret vil blive pålagt landmænd.

Landbrugsstyrelsen har på nuværende tidspunkt noteret ca.5.200 pantsætninger. Samlet er der pant i ca. 500.000 betalingsrettigheder. Meldingen fra Landbrugsstyrelsen er nu, at "de af styrelsen noterede pantsætninger pt. ikke er sikrede."

"Styrelsen tilstræber nu at finde en permanent løsning, som omfatter de allerede noterede pantsætninger såvel som fremtidige pantsætninger i betalingsrettigheder," skriver Landbrugsstyrelsen.

Landbrugsavisen.dk ville gerne høre, om denne permanente løsning vil koste landmænd penge - som tinglysninger traditionelt gør. Det har ikke været muligt at få svar på.

Vildt fald i æblearealet: Stort antal plantager nedlagt 18. februar · 09:02

"Vi kan desværre ikke pt. sige mere om, hvad den permanente løsning kommer til at indebære, men vi arbejder på en hurtig afklaring," lyder det i et svar fra styrelsens presseafdeling.

Pengeinstitutter kan fortsat få transport i støtteudbetalingen

Kendelsen har ikke betydning for transporter i støtteudbetalinger, som er registreret i Landbrugsstyrelsen.

Pengeinstitutter og andre långivere har således fortsat mulighed for af få transport i landmandens udbetaling af støtte for et eller flere ansøgningsår.

Kendelsen får ikke betydning for overdragelse af betalingsrettigheder

I forhold til overdragelse af betalingsrettigheder får kendelsen heller ikke betydning, da betalingsrettigheder fortsat skal overdrages i Tast selv-service. Registrering af overdragelsen er en betingelse for, at erhverver kan få udbetalt støtte for dem. Dette gælder også i de tilfælde, hvor der er registreret pant i betalingsrettighederne.

Udbetalingen af støtte er selvfølgelig betinget af, at erhverver har indsendt et fællesskema i ansøgningsåret og i øvrigt opfylder betingelserne for at modtage støtte.

Rettet 15. august kl. 7.37: Tidligere stod der i overskriften, at Justitsministeriet kommer med konklusionen, men de påpeger, de blot har rådgivet Landbrugsstyrelsen, der så konkluderer på den baggrund.

Tip os

Kommentarer

Nyhedsbrev

Forsiden lige nu