Ny aktindsigt afslører: I flere tilfælde gik minkaflivninger grueligt galt

Fødevarestyrelsen har klart overtrådt dyreværnsloven i en række tilfælde, mener ekspert, efter LandbrugsAvisen nu kan afdække, hvordan aflivninger af mink gik galt sidste år. Styrelse kalder fejl beklagelige.

Det gik i en række tilfælde ud over dyrevelfærden, da regeringen i efteråret satte ind for at aflive alle mink i Danmark hurtigst muligt.

Faktisk gik aflivningerne på nogle farme grueligt galt.

LandbrugsAvisen kan nu via aktindsigter afdække, hvordan der blev fundet levende mink blandt de døde, og hvordan mink i flere tilfælde måtte have dobbelt eller tredobbelt dosis for at blive aflivet helt.

I alt har Fødevarestyrelsen modtaget 11 indberetninger fra forskellige farme, hvor aflivningen er gået galt.

"Ca. 25 mink havde respiratoriske og motoriske reflekser (efter aflivning med kulilte, red.)", lyder én indberetning, mens en anden lyder:

"Der blev konstateret mange levende mink ved udlæsning fra aflivningskasser".

En tredje lyder:

"Aflivningskasserne blev fyldt over to tredjedele op med aflivede mink (...) Der blev fundet 4 mink, som ikke var helt døde i aflivningskassen ude ved grabben".

En fjerde lyder:

"Defekt aflivningsvogn - mink med reflekser sættes i anden vogn. Samtlige mink tjekkes for livstegn".

En femte lyder:

"To kasser måtte omlæsses, efter aflivning blev opgivet. Derudover var der problemer med overfyldte kasser på trods af, at fangerne er informerede om, at dette skal undgås".

Hvor der tidligere har været beretninger fremme om levende mink i forbrændingsanlæg samt DAKA-medarbejdere, der blev udstyret med salonrifler til at aflive levende mink, er detaljerne i indberetningerne nye for offentligheden.

Har brudt egne regler

Efter at have læst indberetningerne er der ingen tvivl om, at Fødevarestyrelsen har brudt Dyreværnsloven.

Det mener Gitte Manojlovic, der underviser på Agroskolen ved Herning og er en af de få i Danmark, der er godkendt af Fødevarestyrelsen til at undervise i korrekt aflivning af mink.

"Man har overtrådt den lovgivning, man selv er sat i verden for at håndhæve. Det er tankevækkende, og det er især tankevækkende, at man ikke har rakt ud til os undervisere. Vi er overhovedet ikke blevet inddraget", siger hun og forklarer, at et kompetencekursus tager tre timer.

I selve indberetningerne hæfter Gitte Manojlovic sig ved, at man flere gange skriver, at det er udstyret, der er defekt, og det er det, der gør, at aflivningen ikke fungerer.

"Det er ikke normalt, at der er så mange problemer med udstyret. Jeg tror, det handler mere om, at man ikke har brugt det rigtigt. Man har givet de fangere en aflivningsvogn og en manual, men de har ikke haft reel viden om, hvordan de bruger den korrekt. Jeg har i virkeligheden ondt af de mennesker, der blev sat til at udføre det her, for de har ikke gjort det forkert af ond vilje, men fordi de har manglet viden, og der var et enormt politisk pres", siger hun.

Hvad ville der ske, hvis Fødevarestyrelsen tog en avler i at aflive på den her måde?

"Så var det blevet en dyreværnssag på stedet".

For hurtigt og for meget

LandbrugsAvisen har talt med en række dyrlæger, der alle bakker underviseren op i kritikken.

Allerede i starten af november udtalte Den Danske Dyrlægeforening kraftig bekymring for tempoet i aflivningerne:

"Vi er bange for, at der kommer nye dyr i kassen, før de første er døde. Dermed er der risiko for, at der ligger halvdøde dyr i containerne. Det kan vi ikke acceptere. Aflivning skal foregå hurtig og smertefrit jævnfør dyrevelfærdsloven".

Men det er nøjagtig, hvad Gitte Manojlovic mener, der er sket.

"Man har puttet for mange mink i kasserne og for hurtigt. Det har sænket koncentrationen af kulilte i kassen, fordi der er luftlommer i pelsen. Det er simpelthen gået for stærkt", mener hun.

Politianmeldt

Udtalelsen fra dyrlægeforeningen kom i kølvandet på en video, der blev delt på de sociale medier, hvor en levende mink ligger klemt i en utæt aflivningsvogn.

Den episode udløste ramaskrig og en politianmeldelse, hvor op mod 180 dyrlæger har skrevet under.

"Når man afliver et dyr, skal det foregå ordentligt. Punktum. Og det her var ikke ordentligt. Det blev halset igennem, der skete grumme fejl, og de her nye oplysninger bekræfter, at der var flere tilfælde, som vi også havde mistanke om", siger initiativtager til anmeldelsen og dyrlæge Sisse Holm-Thomsen.

"Ikke rimeligt"

Fødevarestyrelsens veterinærdirektør Hanne Larsen udtaler, at fejlene er beklagelige, og at man vil lære af dem, så det ikke gentager sig.

"I min optik er der derfor ikke rimeligt grundlag for at postulere, at Fødevarestyrelsens dyrlæger gik på kompromis med dyrevelfærden, eller på anden måde svigtede deres ansvar. Og dermed har der heller ikke været grund til sanktioner over for de medarbejdere, der, helt efter bogen, greb ind over for de relativt få problemer, der opstod undervejs, eksempelvis med materiellet".

Nordjyllands Politi oplyser, at man fortsat efterforsker sagen.

Faktaboks

Hvad siger loven?

  • Dyreværnsloven § 1: "Dyr er levende væsener og skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe".
  • § 13: "Den, der vil aflive et dyr, skal sikre sig, at dyret aflives så hurtigt og så smertefrit som muligt".
  • Bekendtgørelse om aflivning § 60: "Ved anvendelse af kulilte skal det kammer, hvor dyrene kommer i kontakt med gassen, udformes, konstrueres og vedligeholdes således, at dyrene ikke kommer til skade (...)".
  • § 60 stk. 5: "Dyrene skal forblive i kammeret, til de er døde". 

Emneord

Top2

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle