Ny beslutning på grund af corona: Familielandbruget vil afvikle årsmødet digitalt

Corona-situationen får nu Familielandbrugssektionen til at aflyse det traditionelle to-dages årsmøde. 

Familielandbrugets årsmøde 5. oktober vil på grund af corona-situationen blive afviklet digitalt og afholdes decentralt ude i de 10 familielandbrugsregioner og 2 fællesforeninger.
Det tradionelle to-dages møde i Vingstedcentret med debatter, valg og festmiddag over to dage 5.-6. oktober er dermed aflyst til fordel for en mere corona-tryg mødeform.

Det besluttede Familielandbrugets sektionsbestyrelse søndag aften. Det oplyser Lone Andersen, formand for Familielandbruget.
"Jeg vil simpelthen ikke risikere overskrifter bagefter à la:  Nå, så afviklede Familielandbruget årsmøde - og der var en superspreder med"! Det er vigtigt og godt med et årsmøde, hvor vi får de politiske debatter. Men den risiko vil jeg ikke løbe. Sådan er det bare", siger Lone Andersen.

To modeller

Sektionsbestyrelsen havde allerede besluttet at barbere årsmødet i Vingsted-centret ned til bare én dag, men nåede i går frem til den nye og skærpede model.
"Vi havde telefonmøde, fordi det strammer til med corona-situationen. Vi drøftede to forskellige modeller: At fastholde mødet med anbefaling til deltagerne om at tage en test fire dage før. Eller at gøre det digitalt og regionalt. Vi forkastede hurtigt den første model", siger Lone Andersen.

Mandater på plads

Skrækscenariet var, forklarer Lone Andersen, hvis en større del af årsmøde-deltagerne, hvoraf en relativt stor del er ældre, valgte at blive hjemme af frygt for corona-smitte ved udsigten til at skulle være sammen med andre fra 'røde områder' med højt smittetryk. 
I yderste konsekvens kunne det betyde, at årsmødet med valg og afstemninger mistede legitimitet så sent, at det ville være for sent at skifte til digitalt møde.
"Nu har vi sikkerhed for at få årsmødet afviklet, så vi har vores mandat og valg på plads til Landbrug & Fødevarers delegeretmøde i november", siger Lone Andersen.

Regional hygge

I følge Lone Andersen er der lagt op til, at man nu i stedet samles til årsmøde i mindre forsamlinger ude i de enkelte familielandbrugsforeninger, hvor mødet og debatten streames på computerskærme. 
Afstemningerne gennemføres manuelt de enkelte steder og samles derefter  og indsendes til centralt hold.
Det vil også være muligt at følge og deltage i årsmødet fra sit hjem via computerskærmen - dog kan man i så fald ikke deltage i afstemningerne.

Anderledes årsmøde

Det bliver et lidt amputeret møde, og et anderledes årsmøde, erkender Lone Andersen, men corona-tiden og de mange indhøstede erfaringer med digitale møder har vist, at det kan lade sig gøre.
"Vi har alle fået erfaringer med at afvikle møder digtalt. jeg gjorde det bl.a ved min egen generalforsamling, hvor det fungerede fint. Vi havde et godt og livligt møde", siger Lone Andersen.
"Folk er blevet bedre til det - det vil vi prøve"!
Familielandbrugets årsmøde afvikles 5. oktober kl. 13. Der er på forhånd 124 tilmeldte.
 

Faktaboks

"Sammen passer vi på hinanden"

Sådan skriver Lone Andersen mandag ud til delegerede og mødedeltagere:

Kære delegerede og deltagere,

Vi lever I en omskiftelig tid, hvor nye beslutninger skal træffes med kort varsel. Familielandbrugets årsmøde bliver i år anderledes. Vi har valgt at afholde årsmødet digitalt og lokalt. Det gør vi for at passe på os alle sammen og sørge for, at vi ikke er medvirkende til at sprede COVID-19.

Vi har besluttet, at I skal møde ind i jeres lokale center og deltage i årsmødet digitalt. Afstemningerne vil ligeledes blive afviklet lokalt og indrapporteret til centralt hold.

Vi er i gang med den nærmere planlægning, både af selve årsmødet og hvorvidt det bliver muligt at gennemføre repræsentantskabsmøderne digitalt også. I vil få nærmere information en af de kommende dage, når vi har hele det nye program på plads.

Vi glæder os til at se jer digitalt. Sammen passer vi på hinanden".

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle