Ny kortlægning viser udfordringer for grundvandet

Selvom dansk drikkevand er noget af verdens bedste, så er der stadig udfordringer. En ny kortlægning afklarer hvor og hvilke. 

En ny kortlægning, som Miljøministeriet netop har offentliggjort, viser hvor og hvilke udfordringer det danske grundvand har. Det skriver Miljøministeriet i en pressemeddelelse. 

Kortlægningen viser, at forurening fra sprøjtemidler og andre miljøfarlige stoffer fortsat presser grundvandet. Desuden identificeres manglende drikkevandsbeskyttelse i bestemte områder og manglende viden som udfordringer for grundvandet. 

-Det er tydeligt, at vores grundvand er under pres. Vi har en politisk opgave i at sørge for at sikre rent drikkevand til fremtidens generationer, så man også i fremtiden trygt kan drikke det vand, der kommer ud af hanen. Og for at løse den opgave er det vigtigt at vide præcis, hvor skoen trykker, så vi kan tage fat de rigtige steder, siger miljøminister Lea Wermelin.   

Den gode nyhed er dog, at flere af de identificerede problemer allerede er ved at blive løst. For det første er der landet en sprøjtemiddelstrategi for 2022 til 2026 med et budget på 368 millioner kroner, hvori kontrollen med ulovlige sprøjtemidler er blevet styrket, mens pesticidafgiften skulle omlægges, sådan at de mest miljøbelastende midler bliver dyrere at bruge.

Samtidig er der også afsat penge på finansloven så kommuner og vandforsyninger kan få støtte til at sløjfe spøgelsesbrønde og opkøbe jord, hvor der kan rejses skov.

Og så er der gennemført tre ud af fire massescreeninger af grundvandet for rester af sprøjtemidler, og den sidste gennemføres senere i år. Arbejdet med at beskytte områderne omkring drikkevandsboringerne – de såkaldte BNBO’er - mod forurening af sprøjtemidler er også i fuld gang.

-Kortlægningen viser, at der er mange af udfordringerne, som vi allerede er godt i gang med at håndtere. Alene i år er et bredt flertal i Folketinget blevet enige om en ny sprøjtemiddelstrategi, og vi har sat den nye drikkevandsfond i gang. Men beskyttelsen af drikkevandet løser vi ikke på én dag. Det er et langt sejt træk. Jeg er glad for, at vi med årets finanslovsaftale har fået igangsat så mange initiativer på drikkevandsområdet, som vi har, men arbejdet er bestemt ikke slut, siger miljøminister Lea Wermelin. 

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle