Ny strategi og god mælkepris gør bundlinjen sort hos landets største mælkeproducent

Rønhave Aps vender bundlinjen fra minus til plus.

År 2021 er forløbet tilfredsstillende og det opnåede resultat følger det budgetterede.

Sådan noterer landets største mælkeproducent Jørn Kjær Madsen om årsregnskabet 2021 for Rønhave Aps, som netop er offentliggjort.

Med det nye regnskab er der også grund til at være optimistisk, fordi årets resultat er vendt fra minus i 2020 til plus i 2021.

I 2021 blev der opnået et driftsresultat på 16,6 millioner kroner og bundlinjen endte på 7,3 millioner kroner. Det er betydeligt bedre end i 2020, hvor årets resultat endte på -7,6 millioner kroner.

Jørn Kjær Madsen har tidligere fortalt til LandbrugsAvisen, at strategien for driften af den store mælkeproduktion ved Bramming skulle ændres. Der skulle mere fokus på selve mælkeproduktionen, og derfor blev blandt andet pasningen af jorden overladt til en ekstern samarbejdspartner.

En anden ændring er, at besætningen er under udskiftning fra stor race til jersey.

Af ledelsesberetningen fremgår det, at omstillingen følger de fastlagte planer og at der forventes et endnu bedre årsresultat i 2022. Forventningen begrundes med udviklingen for afregningspriserne for selskabets produkter.

Emneord

Top2

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle