Nye regler om flyvning med droner på landet - her skal du være særligt opmærksom

Første juli trådte nye regler om flyvning med droner uden for bymæssigt område i kraft. Hvis du bruger en drone der vejer mere end 250 gram er du omfattet af de nye regler - uanset om du er privat eller professionel.

Reglerne flyvning med droner på landet er blevet ændret pr. 1. juli i år.

I modsætning til reglerne indenfor bymæssigt område, hvor du kun må flyve med drone som professionel, gælder reglerne uden for bymæssigt område for både private og professionelle.

Som dronefører på landet er der derfor en række ting du nu skal være særligt opmærksom på. 

De nye regler indeholder blandt andet krav om registrering, erhvervelse af dronetegn og ansvarsforsikring.

Mikrodroner - det vil sige droner, der vejer under under 250 gram,  undtages fra visse krav i bekendtgørelsen, herunder registrering, dronetegn og forsikring, da det vurderes, at der ikke er samme sikkerhedsmæssige risiko ved flyvning med disse droner uden for bymæssigt område.

Personligt registreringsnummer

Alle de omfattede droner skal have et registreringsnummer. Trafik- og Byggestyrelsen tildeler droneejeren et personligt registreringsnummer, som skal sættes på dronen. Registrering af droner skal ske via en selvbetjeningsløsning på Trafik-og Byggestyrelsens hjemmeside og koster omkring 75 kroner.

Tag et dronetegn

Føreren af en drone skal have et dronetegn for at flyve med droner uden for bymæssigt område. Dronetegn opnås ved at bestå en test om reglerne om flyvning med droner uden for bymæssigt område. Testen kan gennemføres via en hjemmeside.

For en professionel dronefører løber udgiften op i omkring 12.000 kroner.

Medlemmer af en anerkendt modelflyveorganisation, som udelukkende flyver fra en godkendt modelflyveplads, er undtaget fra kravene om dronetegn og registrering.

Forsikring og hensyn til omgivelser

Droner, der vejer over 250 gram, hvilket i praksis vil sige stort set alle droner, skal være desuden være dækket af en gyldig ansvarsforsikring med en forsikringssum på omkring 7.000.000 DKK.

Sådan gik det landbrugets spidskandidater 21. november · 17:51

Bekendtgørelsen indeholder desuden regler om en generel hensyntagen til omgivelserne, ligesom der fastsættes krav om natflyvning, maksimal flyvehøjde og afstand til visse lokationer af hensyn til sikkerheden og privatlivets fred.

For at sikre privatlivets fred er der krav om orientering og indhentning af tilladelser ved flyvning tæt på eller over privat ejendom.

Du kan læse mere om reglerne i landdronebekendtgørelsen

 

 

 

 

 

 

 

Tip os

Kommentarer

Nyhedsbrev

Forsiden lige nu