Presset minkbranche: Sjællands eneste fodercentral står til lukning

Sjællandske minkavlere står til at reducere så kraftigt i bestanden, at det ikke er rentabelt at have fodercentral. Derfor vil bestyrelsen i Sjællands Pelsdyrfoder lukke selskabet.

Efter flere hårde år for minkbranchen har bestyrelsen hos fodercentralen Sjællands Pelsdyrfoder nu stillet forslag om at opløse selskabet.

Det bekræfter bestyrelsesformand Finn Nielsen overfor Landbrugsavisen.dk.

Drøftelserne har været i gang i noget tid, fordi de sjællandske avlere lægger op til en kraftig reduktion af deres avlsdyr, lyder det.

"Det er rettidig omhu, at vi vælger at handle nu. Vi har spurgt vores avlere, hvor mange dyr de regner med at køre med i den kommende sæson, og her svarede mange, at de vil reducere med 50 pct., og nogle svarede endda mere", siger formanden og fortsætter:

"Derfor vi har i bestyrelsen stillet et forslag til vores medlemmer om at opløse selskabet, og den plan er der opbakning til at gå videre med".

svært at afholde generalforsamling

Den endelige beslutning skal træffes på en ekstraordinær generalforsamling, hvilket er meget vanskeligt at afholde for tiden - især for minkbranchen.

"Vi har orienteret medlemmerne på et virtuelt møde, men jeg vil sige, at jeg vil godt nok være ked af at skulle træffe den her beslutning virtuelt. Lige nu er det bare meget vanskeligt at mødes. Derfor er der heller ikke sat en dato endnu", siger Finn Nielsen.

Ifølge vedtægterne skal to tredjedele af de fremmødte ved generalforsamling stemme for beslutningen.

"Ud fra den opbakning, vi mærkede ved det orienterende møde, er vi trygge ved at gå videre med planen. Men intet er besluttet endnu".

færre dyr i fremtiden

Umiddelbart får beslutningen ikke den store betydning for de sjællandske avleres omkostninger, da man har forhørt sig hos en jysk fodercentral, Sydvestjysk Pelsdyrfoder.

Med en halveret sjællandsk produktion kan avlerne købe foder til samme pris hos den jyske fodercentral.

"Dermed får det ikke de store konsekvenser for avlerne. Det kan være, at der sker en udvidelse senere, hvis priserne bliver bedre, og avlerne vil have flere dyr igen, men det ved vi ikke", siger Finn Nielsen og tilføjer:

"Når vi ser på gennemsnitsalderen hos avlermassen, så er der en naturlig afgang, og det er nok tvivlsomt, at vi kommer meget over 50.000 avlsdyr på Sjælland i fremtiden".

så trist som det kan være

Finn Nielsen understreger, at det har været en meget svær beslutning. Han har selv siddet i bestyrelsen, siden avlerne købte Sjællands Pelsdyrfoder og lavede et andelsselskab for 23 år siden.

"Det er vemodigt at se det, vi har bygget op, forsvinde. Det er så trist, som det overhovedet kan være, men vi kan ikke leve af følelser", siger han og fortsætter:

"Selvom det kører godt, så må vi se på de nøgne facts for fremtiden og arbejde efter det. Sådan er det desværre".

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle