Professor: Hospitalsansatte slæber ikke husdyr-MRSA med på arbejde

Man behøver ikke være bange for at hospitalsansatte, der bor på et svinebrug, tager smitten med sig på arbejde, konkluderer Aalborg Universitetshospital.

Skal man være bange for, at hospitalsansatte tager husdyr-MRSA bakterien fra landbrugsdyr med sig ind på hospitalet? Nej, tyder forskning fra Arbejdsmedicinsk Enhed, Aalborg Universitetshospital på. Det skriver hospitalet i en pressemeddelelse.
 
Arbejdsmedicinsk Enhed har undersøgt, om den resistente husdyr-MRSA-bakterie kan brede sig til hospitalet via ansatte, som bor i landbrugsmiljøer.

"Det er kendt, at der har været en spredning af husdyr-MRSA i landbrugsmiljøer, og i familier hvor der er svinebesætning. Derfor var det naturligt at rejse spørgsmålet, om det medfører, at mennesker, som bor eller er i det miljø, og som så også arbejder på hospitalet, bringer bakterien fra deres eget miljø ind på hospitalet", siger professor og forskningsansvarlig overlæge Øyvind Omland i pressemeddelelsen.

Husdyr-MRSA er sjældent årsag til alvorlig sygdom hos raske mennesker, men den kan være farlig for syge og svækkede personer, skriver hospitalet. Det er derfor vigtigt at undgå transport af bakterien og forsøge at holde udbredelsen af MRSA-bakterier nede – specielt på hospitaler.

For to måneder siden berettede Statens Serum Institut, at forureningen af MRSA-bakterier i næsen efter besøg i en svinestald typisk ophører inden for få timer til nogle få dage. En test har vist, at risikoen for at blive smittet med MRSA efter ophold i en svinestald er markant lavere, hvis man anvender en støvmaske, berettede Seges for to måneder siden.

Fandt ingen MRSA hos ansatte

Undersøgelsen fra Nordjylland blev foretaget på sygehuset i Hjørring, der er en del af Regionshospital Nordjylland. Hospitalet blev bl.a. valgt, da det er placeret i et område med meget dyrehold.

"Vi podede de hospitalsansatte i næsen samt opsamlede luft- og støvprøver fra deres soveværelser og – hvis relevant – de stalde, de havde tilknytning til. Derudover opsamlede vi prøver på 20 steder på hospitalet; afdelinger, kantine, omklædningsrum, vaskekælder, venteværelser og andre steder, hvor der var sandsynlighed for, at denne bakterie kunne flytte hen", fortæller postdoc Else Toft Würtz i pressemeddelelsen.

Hver tredje af de ansatte - 545 personer - deltog i undersøgelsen, der blev foretaget over tre uger i efteråret 2015. Knap 22 procent af de deltagende havde direkte eller indirekte via husstandsmedlemmer kontakt med grise, kvæg, høns, mink eller kæledyr, og heraf havde fire procent kontakt med specifikt grise.

"Vi kunne konstatere husdyr-MRSA i to ud af seks af de svinestalde, vi undersøgte. Men bakterien blev hverken fundet i podninger fra deltagerne eller i luften og støvet på hospitalet, ej heller i hjemmet hos ansatte, som bor på gårde med dyrehold", fastslår Else Toft Würtz.

"Der er således ingen grund til at antage, at fordi man bor på en svinefarm, er man selv bærer af husdyr-MRSA", tilføjer Øyvind Omland.

Han konkluderer også, at undersøgelsen viser, at hospitalet i Hjørring er et meget rent hospital, hvad angår MRSA generelt.

"Vores studie var et tværsnitsstudie – dvs. en stikprøve i et konkret tidsrum – med en lav deltagerprocent, om end repræsentativ for de ansattes kontakt med landbrug. Det betyder, at man skal være varsom med konklusionerne. Men hvis vores fund kan bakkes op af flere undersøgelser, tyder det på, at de indsatser, der gøres på hospitalerne i Danmark for at undgå spredning af husdyr-MRSA, er tilstrækkelige", siger Øyvind Omland.

 

Faktaboks

 

Forskningsstudiet er udført i samarbejde med Statens Serum Institut, NFA (Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø), Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet og Klinisk Institut på Aalborg Universitet. P

rojektgruppen har yderligere samarbejdet med LandboNord, Agri Nord, Seges, 3F og Regionshospital Nordjylland, Hjørring. Projektet er gennemført med en fondsbevilling fra Svineafgiftsfonden.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle