Rekordoverskud til godsejer - hiver millioner hjem i Slovakiet

Sommers tørke var ingen hindring for godsejer Bendt Wedell, der har lavet et rekordoverskud i 2018.

Man kan ikke se sidste års katastrofehøst på godsejer og lensgreve Bendt Wedells pengepung.

For trods tørke og en bagende hed sommer har Bendt Wedell høstet et rekordoverskud.

Det fremgår af Bendt Wedells netop offentliggjorte årsregnskab for selskabet Wefri A/S, der kan fremvise et overskud på næsten 65 mio. kr. i 2018 mod et overskud på 43 mio. kr. året før.

Tørken har ramt

Men størstedelen af overskuddet er hevet hjem ad anden vej end landbruget.

For selvom det ikke har været muligt at få en kommentar fra Bendt Wedell, fremgår det af årsregnskabet, at resultatet af den primære drift er faldet til tre mio. kr. mod tidligere års 6 mio. kr. (2017), 13 mio. kr. (2016) og 11 mio. kr. (2015).

Overskuddet er derimod hentet hjem i datterselskaber og andre aktiviteter, der har leveret et større overskud end tidligere.

I 2018 blev det til 47,7 mio. kr., Bendt Wedell kunne bogføre som indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder.

Det er især de to virksomheder Nitra Aps og Vicus M ApS der leverer overskud på henholdsvis 52 mio. kr. og 23 mio. kr.

Førstnævnte er et selskab, der ejer aktier hos Donau Agro ApS, der ejer og driver landbrug på mere end 14.000 hektar i Slovakiet. Bendt Wedell ejer 53,90 procent af virksomheden og høster derigennem et større overskud.

Resten af selskabet ejes af tidligere formand for Landbrug & Fødevarer, Michael Brockenhuus-Schack, og familien Wedell-Wedellsborg.

Virksomhedens bruttofortejeneste lyder på 7,5 mio. kr., mens egenkapitalen er 637 mio. kr.

Frijsenborg og Wedellsborg

Selskabet omfatter driften af Bendt Wedell godser Frijsenborg Slot og Wedellsborg Gods. Til sammen udgør de en af landets største land- og skovbrug.

Frijsenborgs landbrug omfatter cirka 1250 hektar med korn, frø, raps og derudover over også en omfattende kyllingeproduktion. Skovbruget er på omkring 4650 hektar og har en af landets største produktioner af pyntegrønt og en mindre produktion af juletræer.

Wedellsborgs landbrugsarealer er en smule større og omfatter cirka 2000 hektar med korn, raps og frø samt et skovareal på  2000 hektar.

Derudover omfatter regnskabet også boligudlejning.

Frijsenborg Slot og Wedellsborg Gods er en del af produktionen De 5 Gaarde, der igen landede et årsregnskab med et voksende underskud.

Forventninger til næste års regnskab er på linje med 2018's overskud.

Faktaboks

Årsregnskab fra Wefri A/S

  • Ejet af godsejer Bendt Wedell, der ejer Frijsenborg og Wedellsborg Godser A/S
  • Selskabet omfatter driften af Frijsenborg Land- og Skovbrug og herunder også kyllingeproduktionen samt boligudlejning.

Tal fra rapporten

(Tal i parentes er 2017)

  • Årets resultat: 64.786.836 (42.961.187)
  • Bruttofortjenesten: 7.460.787 (9.877.290)
  • Resultat af primær drift: 3.401.140 (6.238.569)
  • Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder: 49.718.960 (16.011.477)

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle