Sektordirektør: Der er store muligheder for at reducere metanudledning fra grisestalde

Sektordirektør ærgrer sig over at nye målinger for udledningen af metan fra grisestalde bliver blæst op. Emissionsekspert mener ligeledes ikke at målingerne giver anledning til at revidere den danske emissionsmodel.

- Jeg synes at man skal passe på med at konkludere på så spinkelt  et datagrundlag, siger Christian Fink Hansen sektordirektør for Gris om en artikel i Ingeniøren tirsdag, der konkluderer at udledningen af drivhusgassen metan fra grisefarme er større end hidtil antaget. 

Han påpeger, at forskningen er lavet på baggrund af bare fem besætninger og at der er stor variation i resultaterne, samt at der metodemæssigt i den undersøgelse, der danner baggrund for artiklen også er noget at komme efter.

Omvendt ser han et stort potentiale for at reducere hos de griseproduktioner, hvor udledningerne er størst.

- Vi har hele tiden vidst, at når vi begyndte at måle mere og fik mere data ville det vise større udledning, siger han. 

Samtidig ærgrer han sig over, at det bliver gjort til noget negativt.

- Jeg ærgrer mig lidt over, at et arbejde som vi allerede går positivt ind i og som jeg ikke er så bekymret for, fordi der er stort potentiale og teknologiske løsninger, der gør det muligt at reducere bliver gjort til en dårlig historie, siger han.

Hyppig udslusning

Christian Fink Hansen fortæller, at Seges arbejder aktivt med flere løsninger, der kan være med til at reducere udledningen.

Han nævner hyppig udslusning, som et tiltagene, der kan bruges til at reducere udledningen.

- Ved at udsluse en gang om ugen i en slagtegrisestald frem for hver femte- sjette uge kan man opnå en reduktion på 45 procent og i nye slagtegrise stalde er reduktionen på op til 80-90 procent, siger han.

Biogasproduktion er et andet tiltag  

- Med hensyn til den gylle, der går ud i gylletanken er det noget Seges er ved at undersøge og der et kæmpepotentiale i biogasproduktionen, siger han og tilføjer, at i 2030 vil mindst 60 procent af gyllen gå til biogasproduktion. 

Hvis tanken er overdækket er der yderligere potentiale.

Christian Fink Hansen fortæller videre, at Seges også arbejder med test af forskellige forsuringsniveauer, fordi det kan være med til at reducere metandannelsen yderligere.

ikke anledning til at revidere

Forskerne bag studiet, der henvises til i Ingeniøren konkluderer, at der er brug for yderligere målinger, og at der kan være brug for at undersøge, om modellerne skal revideres.

Ole-Kenneth Nielsen, chefkonsulent på Institut for Miljøvidenskab på Aarhus Universitet og projektleder for de officielle danske emissionsopgørelser, siger, at de danske opgørelser er udarbejdet efter internationalt vedtagne regler og årligt revideres af internationale eksperter, som ikke har fundet anledning til at kritisere opgørelserne. Han mener derfor ikke, at studiet i sig selv giver anledning til at revidere den danske emissionsmodel.

Han pointerer, overfor mediet, at da der er  tale om emissioner fra biologiske processer, hvor mange variable indgår, så er der naturligvis usikkerheder forbundet med beregningen.

- Angående de foretagne målinger, så er datagrundlaget for spinkelt til at kunne drage nogle konklusioner om generelle uoverensstemmelser mellem modelberegninger og målinger, skriver han i en mail til Ingeniøren.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle