Storlandbrug under pres: Væsentlig usikkerhed om fortsat drift

Ledelsen og revisor er bekymret for fortsat drift hos AgroEast, der har aktiver i Rusland og Ukraine. Der er sikret likviditet til 2022, fremgår det af regnskabet.

Det danskejede storlandbrug AgroEast, der har aktiviteter i Rusland og Ukraine, er kommet under stort pres.

I det netop aflagte regnskab for 2021, der endte med et minus på 2,1 mio. kroner på bundlinjen, udtrykker ledelse og revisor bekymring for virksomhedens fortsatte drift.

Bekymringen skyldes den russiske invasion af Ukraine. I en note i regnskabet skriver ledelsen blandt andet, at der det skaber "væsentlig usikkerhed, der kan rejse betydelig tvivl om de ukrainske selskabers og hermed om koncernens og AgroEast A/S ́ fortsatte drift".

Selskabets revisor erklærer sig enig i udfordringerne.

Yderligere tab i Rusland

Usikkerheden for AgroEast skyldes blandt andet afhændelsen af de russiske aktiver, som selskabet afslørede sine planer for i sidste uge.

Som følge af blandt andet udbrud afrikansk svinepest har det længe været selskabets plan at afhænde aktiverne i Rusland.

I 2021-regnskabet er de planer konverteret til kroner og øre med en nedskrivning af materielle anlægsaktiver på 15 millioner kroner.

Men den russiske invasion af Ukraine i februar – og dermed en begivenhed efter lukningen af årsregnskabet - kan "påvirke resultatet af afståelsen af de russiske aktiver", som det fremgår af regnskabet.

Bestyrelsesformand Jørgen L. Tørnæs har tidligere gjort det klart, at prisen for de russiske aktiver nu ligger på en fjerdedel af, hvad de gjorde tidligere.  

Lang liste med usikre faktorer

Usikkerheden i 2022 skyldes imidlertid også en lang række andre faktorer fremgår det af regnskabet.

De ukrainske aktiviteter er påvirket af den russiske angreb på Ukraine - herunder den daglig drift, mulighed for salg af grise med videre.

- Medarbejdere og produktionsapparatet er indtil videre ikke direkte udsatte, men opererer under vanskelige forhold, fremgår det af regnskabet.

Derudover peger AgroEast på sanktionerne mod Rusland og Ruslands modsvar, hvilket påvirker valutakurserne. Både den russiske rubel og den ukrainske hryvnia været påvirket – sidstnævnte dog i mindre omfang.

- Da koncernens væsentligste aktiviteter og nettoaktiver er i Rusland og Ukraine, vil dette påvirke koncernens fremadrettede finansielle situation i negativ retning, fremgår det af regnskabet.

Tilsagn fra långivere

I regnskabet udtrykker ledelsen dog en vis optimisme, og hele regnskabet er således også aflagt under en forudsætning af fortsat drift.

Optimismen bunder i, at de væsentligste långivere har givet tilsagn om udskydelse af renter og afdrag i 2022 i de ukrainske selskaber, ligesom de har givet tilsagn om yderligere kortfristede lån.

Ligeledes har moderselskabet givet tilsagn om yderligere lån til de ukrainske selskaber. Derfor vurderer ledelsen, at der vil være tilstrækkelig likviditet i selskabet til driften i 2022.

Mindre tab end i 2020

På trods af udfordringerne med efterdønningerne af afrikansk svinepest kom AgroEast ud af 2021 med en omsætning på 101,7 millioner kroner, hvilket var en anelse mere end i 2020.

Tabet på bundlinjen på 2,3 millioner kroner var trods de røde tal markant bedre end i 2020, hvor AgroEast tabte 40,8 millioner kroner.

Af regnskabet fremgår det, at det alene er udfordringen med de russiske aktiver, der trak 2021-regnskabet i minus.

Administrerende direktør for AgroEast Laurids Søndergaard har overfor Landbrugsavisen.dk ikke ønsket at kommentere regnskabet yderligere.

 

Emneord

Top2

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle