Styrelse sender tilsagnsbreve ud omkring målrettet regulering

Der gives i år samlet set tilsagn svarende til cirka 350.150 ha efterafgrøder, meddeler Landbrugsstyrelsen.

Nu går Landbrugsstyrelsen i gang med at sende tilsagnsbreve ud til målrettet kvælstofregulering 2022. Det sker efter, at 9.815 landmænd har søgt om tilskud til cirka 352.500 hektar efterafgrøder eller alternativer i årets ansøgningsrunde til målrettet kvælstofregulering.

Landbrugsstyrelsen har nu prioriteret årets ansøgninger og går nu i gang med at udsende tilsagnsbrevene.

I år er der 69 kystvandoplande, hvor der er beregnet et behov for at reducere kvælstofudledningen til kystvandene, og hvor det har været muligt at søge om tilskud til målrettede efterafgrøder eller alternativer.

Umiddelbart er indsatsbehovet nået i 23 kystvandoplande, mens 46 kystvandoplande har en restindsats.

Som tidligere skrevet er der nogle af kystvandoplandene overansøgt, så nogle ansøgerer får afslag på deres ansøgning. Landbrugsstyrelsen har nu kigget nærmere på ansøgningerne, og fortæller, at 211 landmænd vil få afslag på nogle eller alle ansøgte marker, fordi der er overansøgt i et kystvandopland.

I årets ansøgningrunde er der oversansøgt for i alt cirka 2.350 hektar med efterafgrøder. Landbrugsstyrelsen hæfter sig ved, at det er betydeligt færre marker, end der blev givet afslag til sammenlignet med sidste år.

Samlet gives der altså tilsagn til et areal svarende til cirka 350.150 hektar efterafgrøder. Der et beregnet behov for efterafgrøder på cirka 372.000 hektar.

Som noget nyt har ansøgerne i år blandt andet haft mulighed for at anvende præcisionslandbrug som virkemiddel under målrettet kvælstofregulering. Den mulighed har mange landbrugere benyttet sig af. 

Har man søgt tilskud, vil man modtage et brev i Tast selv med besked om, hvilke marker man får tilskud til, og hvilke marker man eventuelt ikke kan få tilskud til.

I brevet vil man også kunne se, om man har fået godkendt din ansøgning om ukompenseret kvotereduktion.

Obligatoriske målrettede efterafgrøder
Landbrugsstyrelsen vil nu sammen med Miljøstyrelsen regne på de oplande, der ikke er i mål med indsatsen i den målrettede regulering..

Beregningerne vil indgå i et beslutningsgrundlag for et eventuelt krav om obligatoriske efterafgrøder i disse oplande.

- Vi forventer, at vi i juni kan melde ud, om og hvor der kommer et krav. Et eventuelt krav vil træde i kraft 1. august, lyder det fra Landbrugsstyrelsen.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle