Danish Crown fastholder indtjening trods Ruslands-krise

Konstant fokus på omkostningerne og koncernens brede tilstedeværelse i værdikæden sikrer DC et tilfredsstillende resultat i et år, der blandt andet har været præget af den politiske situation i Rusland. Indtjeningen i den danske slagteriafdeling er dog utilfredsstillende.

Danish Crown har i det seneste regnskabsår haft en omsætning på 58 mia. kr., hvilket er på niveau med året før. Resultatet af den primære drift lander på 1.995 mio. kr. og ligger marginalt under sidste års resultat på 2.018 mio. kr. Det fremgår af af årsregnskabet, der netop er offentliggjort i en pressemeddelelse. 

Danish Crown meddeler, at bestyrelsen i dag har indstillet til repræsentantskabet, at restbetalingen til selskabets ejere bliver på 90 øre pr. kg til slagtesvin, 80 øre pr. kg til søer og 140 øre pr. kg til kalve og kreaturer. I alt udbetales 1.218 mio. kr. til ejerne.

" Året har budt på meget store udfordringer i forbindelse med situationen i Rusland, og det påvirker især vores ejere. Som slagtesvineproducent gik man ind i det her år med forventninger om en fornuftig indtjening. Men situationen i Rusland har betydet et voldsomt fald i noteringen hen over året, og det påvirker i ekstrem grad økonomien ude på landet," siger formand for Danish Crowns bestyrelse Erik Bredholt og fortsætter:

" Til trods for de store udfordringer, som Ruslands lukning for først svinekød og senere stort set alle europæiske fødevarer har givet Danish Crown, har vi evnet at fastholde indtjeningen i koncernen. Samtidig er det lykkedes at holde omkostningerne under kontrol, så derfor synes jeg, vi bør være tilfredse med resultatet," mener Erik Bredholt.

DC fremhæver, at der internationalt har været et betragteligt fald i produktionen af svinekød i USA som følge af en dødelig virus blandt smågrisene bidraget til at forrykke balancen på stort set samtlige markeder.

"Når de globale markeder påvirkes så drastisk, er der en betydelig risiko for at fejle. Derfor ser jeg årets resultat som en bekræftelse af styrken i forretningsmodellen for Danish Crown-koncernen med tilstedeværelse i en stor del af værdikæden og en betydelig geografisk spredning," siger Group CEO for Danish Crown Kjeld Johannesen.

Han understreger samtidig, at indtjeningen i den danske del af slagteri-aktiviteterne fortsat er utilfredsstillende, og at det er koncernens internationale struktur, der sikrer det robuste resultat.  

De omskiftelige markedsforhold internationalt udmønter sig i store udsving i resultaterne på tværs af koncernen. Den geografiske spredning betyder dog, at de udfordringer, koncernens selskab har mødt i USA, mere end opvejes af de europæiske forædlingsselskaber i DC Foods.

Netop DC Foods er styrket yderligere i det forløbne år gennem købet af de resterende 50 pct. af det polske selskab Sokolów, fremhæver DC.

" Vi er nu sikret fuld adgang til det polske marked, og arbejdet med at skabe synergi på tværs af koncernen udvikler sig lovende indenfor alle forretningsområder," siger Kjeld Johannesen.

På kreatursiden har DC Beef oplevet en tilgang af andelshavere. Her har især indkøringen af et moderne kreaturslagteri fyldt meget i årets løb.

Emneord ruslandskrise

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle